Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Vinnere av DOGA-merket

Hva

En grå gate i Drammen har fått farger og innovativ overvannshåndtering

Hvem

Statens vegvesen og Norconsult

Hvor

Bjørnstjerne Bjørnsons gate, Drammen

Fagdisipliner

Landskapsarkitektur

Industridesign

Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen var en trist og trafikkert gate, utrivelig for myke trafikanter. Da gaten skulle fornyes ville Statens vegvesen og Norconsult lage en gate drammenserne kan være stolte av, og samtidig løse den stadig voksende utfordringen knyttet til overvann.

Innovasjon med blomstrende resultat

Prosjektgruppen besto en rekke fagpersoner i Statens vegvesen og konsulenter fra Norconsult. Fra begynnelsen var målet å skape et eksempelprosjekt som viser hvordan overvann kan tas unna effektivt, og samtidig utnyttes som en ressurs.

Å utnytte vannet i regnbed fremfor å føre det ned i rør, er et effektivt tiltak for å unngå flom og oversvømmelser. Dette er et problem som bare blir mer og mer aktuelt som følge av klimaendringer. Slike regnbed kan ta unna langt mer vann enn et lukket rørsystem.

Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen
Foto: Anita Tveiten
Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen
Foto: Anita Tveiten

Statens Vegvesen og Norconsult har gått vitenskapelig til verks for å skape et så velfungerende regnbed som overhodet mulig. Slik gir det tidligere så brysomme overvannet liv til cirka 10 000 stauder, til stor glede for byens innbyggere.

De har jobbet seg frem til en jordblanding som drenerer og absorberer vannet optimalt, og prosjektet tester ut både kjente og ukjente staudearter. Plantingen følges opp av en doktorgrad for å finne ut hvilke stauder som egner seg i et trafikkert og tøft miljø, og samtidig gir en positiv opplevelse for de forbipasserende.

Bjørnstjerne Bjørnson gate i Drammen har krevd et bredt tverrfaglig samarbeid. Fokuset på landskapsarkitektur har bidratt til at regnbedene er blitt både vakre og funksjonelle. I samarbeid med Ulefos Jernværk har de også utviklet et nytt og innovativt sluk som effektivt leder overvannet ut i bedene.

Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen. Nytt kjeftsluk.
I samarbeid med Ulefos Jernværk er det utviklet et nytt og innovativt sluk som effektivt leder overvannet ut i bedene
Foto: Norconsult

Gaten besto regntesten

Regnbed er billigere både å bygge og drifte enn tradisjonelle vann- og avløpsanlegg. I Bjørnstjerne Bjørnson gates tilfelle var det snakk om besparelser på̊ mellom 10 og 20 millioner kroner bare i anleggsfasen.

I slutten av november 2018 høljet det ned over Drammen. Hele 70 millimeter regn falt over byen i løpet kort tid og fylte byens avløpssystem til randen. Dette var på mange måter ilddåpen til nye Bjørnstjerne Bjørnsons gate som var blitt åpnet av Drammens ordfører en uke tidligere. Og gaten besto testen med glans.

Juryens uttalelse

Bjørnstjerne Bjørnson gate i Drammen er ikke bare et vakkert prosjekt, det er et prosjekt som løser en stadig voksende utfordring på en elegant og smart måte. Vi vil gi honnør til Statens Vegvesen som en fremtidsrettet byggherre, og også til en prosjektgruppe som har skapt en gate folk i Drammen er stolte av.

Ved å tenke helhetlig rundt designet av gaten, viser prosjektet at man, ved å håndtere overvann lokalt, slipper man å investere i kostbar infrastruktur under bakken, samtidig som man forskjønner omgivelsene. Statens Vegvesen og Norconsult viser vilje til nytenkning og har benyttet anledningen til å drive frem nye løsninger som kan videreføres til fremtidige tilsvarende prosjekter.

Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen tildeles DOGA-merket for design og arkitektur fordi det er et prosjekt som gjør alle til vinnere. Den tidligere grå gaten er transformert: man har fått på plass en robust og bærekraftig løsning for overvannshåndtering, og Drammen har fått et attraktivt og vakkert byrom hvor gående og syklende trives.

Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen
Foto: Anita Tveiten
Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen
Foto: K. Laukli

Design og arkitektur gir verdi

Prosjektene som mottar DOGA-merket for design og arkitektur er våre fremste eksempler på hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi.

Her er tre gode grunner til at dette er et godt eksempel:

Bidragsytere

  • Kirstine Laukli, SVV, landskapsarkitekt oppdragsgiver
  • Tore Braaten, SVV, Prosjektleder byggeplan
  • Tom Hedalen, SVV, Prosjektleder anlegg
  • Vegard Lyngvi Sand, Norconsult, Oppdragsleder konsulent
  • Line Beate Løvlien, Norconsult landskapsarkitekt konsulent
  • Jan Roger Selnes, Vann og avløp konsulent

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.