Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket

Hva

Havneområde omgjort til park og aktivitetsområde

Hvem

Oslo Havn og bar bakke landskapsarkitekter

Hvor

Bekkelaget, Oslo

Fagdisipliner

Landskapsarkitektur

Mellom idylliske Ormøya og den travle havnen på Sjursøya lå det frem til for kort tid siden en liten badebrygge, mer eller mindre omgitt av industrielt brakkland. Badebryggen ble anlagt av Oslo Havn i 2004 og har vært et møtepunkt for nabolaget. Sommeren 2019 åpnet Bekkelagsbadet, et oppgradert og sterkt utvidet parkområde og badeanlegg.

Parken skulle fungere som en buffersone mellom havnen og naboene i syd. Den skulle være tilgjengelig for alle og forsterke innbyggernes tilgjengelighet til sjøen. Nå er området blitt et populært friluftsområde for både naboer og tilreisende fra andre deler av Oslo.

Mer enn en badeplass

Selv om navnet antyder at Bekkelagsbadet er et badested, er det også en park, med aktiviteter og sosiale møtesteder for mennesker i alle aldre. Her kan du rusle langs stier med utsikt mot byen og fjorden, la dagen fly på et pledd i en skråning eller ta salto fra stupebrettet. I tillegg er det tilrettelagt for både lek og idrett, med blant annet parkour-park og strandvolleyballbane.

Bekkelagsbadet_En-typisk-sommerdag-på-brygga_tove-lauluten
Foto: Tove Lauluten
Bekkelagsbadet. Parkouranlegget.
Foto: Tove Lauluten

Ulik kompetanse ble den største styrken

Det var Bar bakke landskapsarkitekter som vant konkurransen om å formgi parkanlegget og buffersonen mot havnen. For å lykkes med gjennomtenkte og fungerende løsninger, var arkitektene opptatt av å få på plass et godt, tverrfaglig samarbeid med fageksperter innenfor en rekke områder:

 • For å sikre at nærmiljøets ønsker ble ivaretatt, gjennomførte de en omfattende medvirkningsprosess, i regi av Léva Urban design
 • Parkour-anlegget ble utformet av danske spesialister på urban bevegelseskunst, med industridesigner Mikkel Rugaard i spissen.
 • For å fremheve og verne om sårbare arter, engasjerte de vegetasjonsrådgiver Tanaquil Enzensberger.

Materialene som er bruk i anlegget er kortreiste og mange gjenbrukte: gamle fortøyningspullerter fra Oslo havns depot, jernbaneskinner og gammel storgatestein. Overskuddsmasser fra utbyggingen av Follobanen er benyttet for å fylle opp terrenget, og en gammel trafostasjon har fått nytt liv som tak og sitteflate.

Resultatet er en park med en tydelig identitet, men hvor alle kan finne sin plass – enten de er unge parkour-entusiaster eller bestefedre på trilletur. Parken har blitt svært godt mottatt av både lokalsamfunnet og tilreisende. Den ble også nominert til Oslo bys arkitekturpris 2020.

Juryens uttalelse

Bekkelagsbadet er et godt eksempel på en tverrfaglig og medvirkende designprosess. De har tatt klare bærekraftige grep både med tanke på å ivareta biologisk mangfold og ved å gjenbruke materialer fra lokal industri. Vi vil også berømme den sosiale dimensjonen og hvordan anlegget er tilrettelagt for variert aktivitet og gode sosiale møter. Bekkelagsbadet har fått en distinkt identitet, med et vennlig nikk til Oslo havn og byens havnepromenade.

Bekkelagsbadet tildeles DOGA-merket for design og arkitektur fordi det er et godt forbilde for hvordan fornyingsprosjekter bør gjennomføres. Prosjektgruppen har jobbet tverrfaglig og åpent, og hatt en god medvirkningsprosess med de som bor i området.

Bekkelagsbadet
Foto: Tove Lauluten
Bekkelagsbadet
Foto: Tove Lauluten

Design og arkitektur gir verdi

Prosjektene som mottar DOGA-merket for design og arkitektur er våre fremste eksempler på hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi.

Her er tre gode grunner til at dette er et godt eksempel:

Bidragsytere

 • Erlend Pehrson, Oslo Havn KF, Prosjektleder
 • Erling Jenssen, Oslo Havn KF, Prosjektleder
 • Kjersti Vallevik Håbjørg, bar bakke landskapsarkitekter as, landskapsarkitekt
 • Even Reinsfelt Krogh, bar bakke landskapsarkitekter as, landskapsarkitekt
 • Tanaquil Enzensberger, Egen virksomhet, Vegetasjonsrådgiver
 • Mikkel Mølgaard Frandsen Rugaard, Mikkel Rugaard Studio, Designer parkour
 • Thomas Børresen, WSP Norge AS, Rådgivende ingeniør byggeteknikk
 • Trond Salicath, WSP Norge AS, Rådgivende ingeniør elektro
 • Steinar Nylænde, WSP Norge AS, Rådgivende ingeniør vann og avløp
 • Aga Skorupka, Léva Urban Design, Medvirkning
 • Tor Erik Staw, Agro Anlegg AS, Utførende anleggsgartner

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.