Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket

Hva

Ny visuell identitet for Barneombudet

Hvem

Barneombudet og Bielke&Yang

Hvor

Oslo

Fagdisipliner

Merkevare-/identitetsdesign
Interaksjonsdesign

Bielke&Yang

Barneombudet er avhengige av å finne et formspråk som fungerer både for barn og voksne, og det har de virkelig klart. Bielke&Yang har utviklet en visuell identitet som omfatter ny logo, grafisk profil og en verktøykasse med symboler og tegnede figurer.

Foto: Bielke&Yang

En teddybjørn var i mange år Barneombudets logo. Den fungerte godt for barn og småbarnsforeldre, men traff ikke ungdom, som også er en viktig målgruppe. I tillegg skal Barneombudet nå politikere og myndighetspersoner.

Andre utfordringer var at nettsidene hadde et formelt og statlig preg, og at de manglet en helhetlig og gjennomtenkt arkitektur. Designerne startet derfor med å gjennomføre intervjuer og spørreundersøkelser i målgruppene.

Lekent og seriøst

De fant at det viktigste hensynet var å balansere det seriøse og det lekne. Hovedmålet for den nye visuelle identiteten var å bidra til at barn og unge blir hørt. Konkret skulle det skje ved å senke terskelen for å ta kontakt og for å ta i bruk Barneombudets tjenester.

Dette formålet ble førende for alt designarbeidet, fra nytt symbol til skrifttyper, fargepalett, illustrasjoner, fotostil og ikke minst oppbyggingen og utformingen av de nye nettsidene. Barn og unges energi gjennomsyrer det grafiske designet, tegningene og fotografiene.

Lav terskel, høy kompetanse

Barneombudet skal gi støtte, hjelp og veiledning til barn og unge i hele landet uansett hvilke behov de har. God, universell utforming og en uformell stil på nettsidene bidrar til at flere forstår innholdet. Og det blir enklere å ta i bruk Barneombudets tjenester. Det er videre et stort pluss med informasjon på samisk. Her er det gjennomgående lav terskel og høy kompetanse.

Design og arkitektur gir verdi 

Prosjektene som mottar DOGA-merket for design og arkitektur, er våre fremste eksempler på hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi.  

Her er to gode grunner til at Barneombudet er et godt eksempel: 

Juryens uttalelse

Barneombudet er avhengige av å finne et formspråk som fungerer både for barn og voksne, og det har de virkelig klart. Bielke&Yang har utviklet en visuell identitet som omfatter ny logo, grafisk profil og en verktøykasse med symboler og tegnede figurer.

Juryen gleder seg over at prosjektet svarer på de mange og sammensatte utfordringene hos oppdragsgiveren. Her ser vi nydelig designfaglig håndverk brukt til å styrke en viktig tjeneste i samfunnet.

Barneombudet får DOGA-merket for design og arkitektur for å ha skapt en visuell identitet og plattform som både er leken og troverdig.

Det er svært krevende å treffe barn og unge, senke terskelen for å ta kontakt og samtidig være en seriøs aktør i voksenverdenen. Barneombudet har brukt det ypperste av designfaglig kompetanse for å løse dette. Resultatet er en helhetlig visuell identitet som fungerer godt på mange flater. Juryen håper at Barneombudet vil inspirere andre offentlige virksomheter.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.