Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Mottakere av DOGA-merket

Hva

Fortettings- og bydelsprosjekt rundt Trondheims største studentby, Moholt

Hvem

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) og MDH Arkitekter

Hvor

Moholt, Trondheim

Fagdisipliner

Arkitektur

By- og stedsutvikling

Da Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) skulle bygge nye studentboliger i Trondheims største studentby, Moholt, ønsket de å etablere en ny beste praksis for bærekraftige studentboliger. Resultatet ble Moholt 50|50, der alle byggene er passivhus laget i massivtre, henter energi fra eget nærvarmeanlegg og fremmer sosial bærekraft gjennom arkitekturen.

Prosjektet inneholder 632 studentboliger, barnehage, aktivitetshus og bydelsbibliotek og ble oppført i tidsrommet 2014–2019.

Godt tverrfaglig samarbeid

Moholt 50|50 brukte Veidekkes modell for «Involverende planlegging i prosjektering» (IPP), noe som medvirket til det gode, tverrfaglige samarbeidet mellom byggherre, arkitekter, rådgivere, entreprenører og leverandører i byggeprosessen. Blant annet arrangerte Sit kurs i bygging med massivtre for interesserte entreprenører, og det ble satt av god tid til å utvikle arkitektoniske løsninger og detaljer.

Moholt Bibliotek
Moholt bibliotek
Foto: MDH Arkitekter
Moholt Tårn
Foto: INBOVI

Har gjort Norge ledende innenfor massivtre

Massivtre, eller KL-tre som det også kalles, er kort forklart skiver eller plater av tre som er krysslimt, noe som gjør materialet stabilt nok til å kunne brukes som bæremateriale i bygg. Ved ferdigstilling var Moholt 50I50 det største massivtreprosjektet i Europa og bidro til å gjøre Norge ledende innenfor denne byggemåten. Moholt 50|50 satte også en ny standard for nye studentboligprosjekter, der omkring 80 prosent nå bygges i massivtre.

Moholt tårn - studenthybel
Studenthybel i Moholt Tårn
Foto: Studensamskipnaden i Trondheim

Juryens uttalelse

Moholt 50|50 er et innovativt og solid prosjekt som imponerer både som helhet og i detaljene. Det er tydelig at miljømessig og sosial bærekraft har vært sentrale drivere som har påvirket prosjektet helt ned på detaljnivå. Et godt eksempel på dette er hvordan de bruker arkitektur for å legge til rette for fellesskap og motarbeide ensomhet. Et annet eksempel er den smarte løsningen med faste, plassbygde møbler som gjør at studentene i praksis kun trenger å ha med seg en madrass når de flytter inn. Dermed løser de også et annet problem, nemlig at studentmøbler veldig ofte ender opp som avfall idet studenten flytter ut. I tillegg fører mindre flytting av møbler til redusert slitasje på bygget.

Arkitekturen i prosjektet tar utgangspunkt i massivtreets iboende forutsetninger, styrker, svakheter og kvaliteter. Dette preger prosjektet både utvendig og innvendig og gir det en helt egen karakter.

Fremfor alt har Moholt 50|50 satt en ny standard når det gjelder bygging i massivtre i Norge. Prosjektet har vist at massivtre fungerer og er et konkurransedyktig, ja til og med foretrukket, alternativ til stål og betong. Kunnskapen og erfaringene fra prosjektet er kommet hele bransjen til gode og Moholt 50|50 vil bli stående igjen som et av prosjektene som har satt Norge i førersetet når det gjelder bygging i massivtre. Moholt 50|50 er kort og godt et svært viktig og imponerende prosjekt.

Moholt Barnehage
Moholt barnehage
Foto: INBOVI
Moholt Barnehage - rødt lekerom
Foto: MDH Arkitekter

Design og arkitektur gir verdi

Prosjektene som mottar DOGA-merket for design og arkitektur er våre fremste eksempler på hvordan strategisk bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for både samfunn, miljø og økonomi.

Her er tre gode grunner til at dette er et godt eksempel:

Bidragsytere

 • Sune Oslev og Malin Blomqvist, MASU Planning, Landskapsarkitekter
 • Sigbjørn Faanes, Veidekke, Prosjekteringsleder
 • Bjørn Snekvik, Veidekke, Prosjektleder
 • Odd Grøthe, WSP, Rådgivende ingeniør bygg
 • Lars Erik Borge, ITre, Konsulent KL-tre
 • Dag Denstad, Rambøll, Rådgivende ingeniør brann
 • Lars Strand, Brekke og Strand, Rådgivende ingeniør akustikk
 • Thore Larsen, Tempero Energitjenester, Energirådgivning
 • Svein S. Kvam, Karl Knudsen AS, prosjektrådgivning/byggherreombud
 • Aktivitetshuset/biblioteket, bygget av Betonmast
 • Geovarmesentralen levert av AF Energi & miljøteknikk.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.