Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Maritim og offshore

Utfordring

I oppstartsfasen konsentrerte Maritime Robotics seg kun om utvikling av selve teknologien. Med DIP-prosjektet ønsket selskapet å utforske mulighetene for å utvikle teknologien til produkter, systemer og tjenester for potensielle kunder. Oppdrettsnæringen ble definert som det mest aktuelle markedet hvor det teknologiske potensialet langt fra var oppfylt.

Prosess

Designbyrået fasiliterte en innsiktsprosess, gjennomførte behovsanalyser og definerte bruksområder for USV i oppdrettsnæringen. Basert på funn i innsiktsfasen, ble det lagd visualiseringer, konseptideer og konkretiseringer av disse. Det ble utført ekspertintervjuer og brukersamtaler. Dette ga detaljert innsikt i de daglige prosessene og rutinene og i hvilket utstyr som brukes til de forskjellige oppgavene. Observasjon av brukerne ga også verdifull innsikt.

Prototyper og scenarier ble testet ut på brukerne for å få direkte feedback. Innsiktsfasen avdekket mange utfordringer og dermed muligheter for forbedringer av driften, for eksempel automatisering av faste manuelle oppgaver.

Resultat
Det viktigste resultatet fra DIP-prosjektet var en prototyp på en USV som kan: 

  • effektivisere flere operasjoner
  • kartlegge havforhold
  • overvåke fiskens velferd i merden
  • inspisere anleggene

Prototypen kan bli et produkt som Maritime Robotics kan selge til tjenesteytende bedrifter innenfor oppdrettsnæringen.