Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Helse og velferd

Utfordring

Som en ledende aktør på markedet for ganghjelpemidler blir TOPRO utfordret av kopier fra lavkostland. TOPRO må tenke nytt for å beholde sin posisjon som en innovatør. Ved å finne inspirasjon i mennesker og deres liv, samt forsøke å se mennesket utover brukeren vil TOPRO se hva de kan tilby til deres brukere i Tyskland.

Prosess

I samarbeid med EGGS Design startet prosjektet med å identifisere viktige aktører i det tyske rullator- og hjelpemiddelmarkedet. Ved å involvere sluttbrukeren og selgere av TOPROs produkter i Tyskland fikk de innhentet relevant innsikt og inspirasjon.

Gjennom intervjuer og observasjon av utvalgte sluttbrukere og selgere, pleiere ved sykehjem og interne funksjoner i TOPRO var de viktige kilder til innsikt og inspirasjon.

Målet med senior-intervjuene var å forstå deres hverdag, drømmer og utfordringer. Slik at designerne kunne identifiserer forbedringsområder for TOPROs eksisterende produkter, samt få inspirasjon til nye produkter eller tjenester. Designere besøkte i tillegg seniorene på en handletur, og på den store hjelpemiddelmessen RehaCare i Dusseldorf.

 

Resultat

Gjennom å systematisere data fra intervjuer og observasjoner ble en serie arbeidsmøter gjennomført med prosjektgruppa fra TOPRO AS, TOPRO GmbH og designere fra EGGS. De ulike workshopene førte til kreative ideer som senere ble prioritert og bearbeidet til konsepter. Prosjektet har gitt en bedre forståelse for mennesket bak gangehjelpemiddelet og vært en inspirasjon til nytenkning.