Et stuebord med kaffekopper og temakort lagt utover bordet

Sonitor er et teknologiselskap som bruker posisjoneringsteknologi til å lokalisere mennesker og utstyr. De ønsket å forbedre og utvikle hjemmeomsorgen ved å bruke denne teknologien både hjemme og i omsorgsboliger.

Sonitor - trygge hjem

Bilde av en toalettstol med blått lokk

Medema ønsket å utvikle en innovativ toalettstol til bruk i hjemmet.

Night Care toalettstol

En skisse over hvor mobile helsetjenster kan utføres.

Fra 2013: Mobile helsetjenester som utføres utenfor sykehusene er ressurs- og tidskrevende. Hvordan kan helsevesenet tilby mobile tjenester til sykehjem og fengsler? DIP-midler ble brukt til å utvikle et organisasjonskonsept hvor målet var å tilby bedre og fullverdige, trygge helsetjenester til pasienter som ikke er lett flyttbare.

A-hus mobil - mobile helsetjenester

Bilde av sykebåre og dens ulike komponenter

Fra 2013: I ulike situasjoner vil det være behov for sykebårer. Det er ønskelig at selve båresengen blir hevet over bakken for å hindre nedkjøling av pasienten, og for at helsepersonell skal komme bedre til ved undersøkelser. Less ønsket å utvikle et multifunksjonelt båreunderstell for LESS-båren. Et ønske var å se på muligheten til å utvikle båreunderstellet til også å passe andre standardbårer. Det var utgangspunktet for DIP-prosjektet.

Less Stand - utvikling av båreunderstell

En kvinne overvåker en monitor samtidig som hun bruker pustemaske på en babydukke

Hvordan samle inn mer kunnskap om gjenopplivning av nyfødte? Og hvilke produkter trengs for å redusere dødeligheten blant nyfødte verden over? Det var utgangspunktet for Laerdal Global Health sitt DIP-prosjekt ”Safer Births”.

Laerdal Global Health - Safer Births

Som utvikler, produsent og selger av gangehjelpemidler har TOPRP utviklet blant annet rullatoren TOPRO Troja. De blir utfordret av kopier fra lavkostland, og må tenke nytt for å forsvare sin posisjon som innovatør.

TOPRO og EGGS Design: rullatoren TOPRO Troja

Viser innredning 4 stiler rundt et rundt bord med en hvit potteplante. 2 grå lamper henger over bordet

Almas hus er en simuleringsleilighet for velferdsteknologi rettet mot mennesker med demens og kognitiv svikt. Leiligheten er et sted hvor eldre og eldres familie kan komme og teste ut ulike typer hjelpemidler og teknologi.

Almas hus

Før tok det Oslo universitetssykehus opp til tre måneder å fortelle pasienten om kulen i brystet var kreft eller ikke. For pasienten er ventetiden en stor påkjenning, og for å kunne behandle kreft, er tidlig funn helt avgjørende. Oslo universitetssykehus mottok midler dra Designdrevet innovasjonsprogram for å redusere ventetiden.

Caser

Oslo universitetssykehus: Hvordan redusere ventetiden for utredning av brystkreft?