Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Helse og velferd

Da Oslo Universitetssykehus skulle legge ny strategiplan for 2013-2018, ble det satt i gang et DIP-prosjekt med mål om å skape et mer effektivt og helhetlig pasientforløp for brystkreftpasienter. Brystkreft er den vanligste formen for kreft hos kvinner i hele verden, og 1 av 8 kvinner vil oppleve å bli diagnostisert med brystkreft. Det er den nest største dødsårsaken hos kvinner, men hvis svulsten oppdages tidlig kan kvinnens liv reddes.

Utfordring

Kvinner med høy risiko for å utvikle brystkreft måtte vente opptil tre måneder før de fikk time hos Oslo Universitetssykehus for undersøkelse og diagnostisering. Pasientene opplevde prosessen som ineffektiv, utdatert, og det ble ikke tatt hensyn til at pasienter som måtte vente lenge på svar, lever med et konstant press.

Prosess

Med DIP-midler kunne Oslo Universitetssykehus hyre inn Designit for å utvikle et nytt system, som skulle redusere ventetiden med 75 prosent. Prosjektet skulle ta for seg hele pasientløpet med alle stegene en brystkreftpasient går igjennom – fra oppdagelsen av kul, til utredning, behandling og kontroller. Designerne satte i gang med å kartlegge dagens situasjon, sett både fra pasientenes og sykehusets side. De arrangerte workshops og intervjuer med ansatte fra ulike avdelinger, og pasienter.

DIP-prosjektet gikk igjennom flere steg for å skape en prosess som føltes effektiv for både sykehuset og, viktigst, for pasienten. Foto: Oslo universitetssykehus

Her så de flere problemer ved utredning av brystkreft:

  1. Støy og avbrytelser hindrer fagpersoner i å fokusere på arbeidsoppgavene sine.
  2. Det tar lang tid å analysere bilder fra undersøkelsen.
  3. Pasientene har et dårlig førsteinntrykk av sykehuset.
  4. Det er mangel på informasjon under ventetiden.
  5. Pasienter tar ansvar for eget forløp og velger andre alternativer.
  6. Opplevelsen snus til det positive når pasienten får selve diagnosen.

Gjennom dette arbeidet kom de fram til en nøkkelinnsikt som var avgjørende for det endelige resultatet:

"For kvinnen er hun en pasient i det hun oppdager en kul i brystet, mens for OUS blir kvinnen først en pasient når hun har fått en kreftdiagnose."

Med denne innsikten gikk designerne inn i neste fase. Det ble gjennomført idéworkshops med ansatte hos sykehuset. Deretter ble ideene satt sammen til konsepter, som i tur ble testet på personalet og pasienter.

Illustrasjonsbilde 90 prosent kortere ventetid
I etterkant av prosjektet var ventetiden redusert med 90 %. Det gjør prosjektet til en braksuksess.
Foto: Ukjent

Resultat

Resultatet ble "Det nye brystdiagnostiske senteret," som ga et løfte om å reorganisere OUS rundt pasienten, i stedet for pasienten rundt OUS. Dette nye systemet skulle vise seg å bryte med forventingene da det reduserte ventetiden med hele 90%. Det nye systemet ble tatt i bruk i 2013, og alle pasienter som nå henvises til OUS går igjennom dette. Gjennomsnittelig ventetid for diagnose er nå 7 dager opp mot 84 dager, som det var før.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: