Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Helse og velferd

Utfordring

Med utgangspunkt i hvordan dagens ressurskrevende mobile helsetjenester blir driftet, skulle prosjektet utvikle et konsept for slike tjenester. Dette skulle gi et fullverdig medisinsk tilbud i trygge omgivelser til vanskelig flyttbare pasienter. I tillegg var utfordringen å gi A-hus mobil et verktøy til å være et ledende miljø for utvikling og drift av mobile helsetjenester.

Prosess

En tverrfaglig prosjektgruppe ble nedsatt. Observasjon, intervjuer og workshops dannet grunnlaget for en god forståelse av de ulike brukernes behov og de teknologiske, organisatoriske og helsepersonells muligheter og utfordringer. Det ble utarbeidet et innsiktsdokument og innsikten dannet basisisen for det kreative arbeidet. Pasientperspektivet, helseperspektivet og ressursperspektivet ble ivaretatt. I arbeidsmøter ble konsepter for fremtidige mobile tjenester utarbeidet og hvilke spesialisttjenester som kunne bli mobile ved å bruke dagens teknologi. Den kreative prosessen viste at mange mobile helsetjenester hadde potensial, men det var behov for en organisatorisk infrastruktur som støttet tjenestene. 

Resultat

A-hus mobil ble en idé om et nytt organisasjonskonsept som skulle utvikle og drifte mobile helsetjenester. Konseptet ble fremstilt som en koffert bestående av et sett med byggeklosser, der hver kloss er en viktig forutsetning for gode mobile tjenester.