Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn

Nordiske prosjekter innen fremtidsrettet byutvikling

I samarbeid med sine nordiske søsterorganisasjoner har DOGA laget en digital vandreutstilling. Hensikten er å vise frem noen av de beste prosjektene i Norge og Norden innen innovativ og bærekraftig byutvikling. Utstillingen viser løsninger basert på FNs mål for bærekraftig utvikling og er delt inn i i følgende temaer:

  • Helse og velferd
  • Klimatilpasning
  • Mobilitet
  • Klimagassreduksjon
  • Sirkulær økonomi

Utstillingen lanseres i oktober

Vandreutstillingen skal benyttes av nordiske ambassader og konsulater over hele verden for å vise frem noe av det beste Norden har å tilby innen fremtidsrettet byutvikling. På bakgrunn av utstillingen er det utviklet en egen guide for hvordan løsningene kan benyttes til lokale satsninger i de forskjellige utstillingslandene.

Nordic Sustainable Cities lanseres i forbindelse med C40 Mayors Summit i København (9. – 12. oktober 2019). 

Les mer om lanseringsarrangementet  >>

Utstillingen er et samarbeid mellom Dansk Arkitektur Center (DAC), ArkDes & Form/Design Center, Iceland Design Center, Archinfo og DOGA.

Norske bidrag i utstillingen

Mobility City:

Prosjektnavn: Seasight/Future of the Fjords
Klient: The Fjords AS
Sted: Nærøyfjord and Gudvangen
Medvirkende: Brødrene Aa AS

Healthy City:

Prosjektnavn: Vindmøllebakken
Klient: Kruse Smith
Sted: Stavanger
Medvirkende: Helen & Hard, Indigo Vekst and Gaia Trondheim

Low Carbon City:

Prosjektnavn: Mjøstårnet
Klient: AB Invest
Sted: Brumunddal
Medvirkende: Moelven Industrier, Voll Architects, Hent 

Resilience City:

Prosjektnavn: Ilabekken, recreational area along river
Klient: Statens Vegvesen, Trondheim Municipality
Sted: Trondheim
Medvirkende: Landscape Architect: Multiconsult AS, Asplan Viak AS, Reinertsen Anlegg AS

Circular City: 

Project name: Recipe for Future Living
Klient: Ineo Real Estate and Oslo Municipality
Sted: Oslo
Medvirkende: Mad Oslo AS, Mad Stavanger AS & LANDSCAPE+AS, Vill Urbanisme AS by Vill Energy AS, Léva Urban Design AS, Resirquel AS and Asplan Viak

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: