Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn

Ønsker å posisjonere Norge internasjonalt

Det nasjonale veikartet for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn er et initiativ av DOGA, Smartbyene og Nordic Edge. Veikartet ble lansert under årets Arendalsuke, og er resultatet av et omfattende utviklingsarbeid med mange aktører. 

– Vi har samlet statlige aktører, fylkeskommuner, kommuner, næringsliv og akademia til en felles innsats der målet var å utarbeide et sett målbilder og prinsipper for smartby-arbeid i en norsk kontekst – det vil si basert på verdier som åpenhet, tillit og inkludering, sier Malin Kock Hansen, som er koordinator for satsingsområdet By- og stedsutvikling hos DOGA.

Les om innovasjonskonkurransen og kriterieriene her >>

Vi ønsker å bruke nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn til å skape konkrete resultater

Malin Kock Hansen

Koordinator for satsingsområdet By- og stedsutvikling

Veikartet bygger et felles verdigrunnlag som skal fremme samarbeid og samskaping. Det beskriver koblingen mellom smartby og by- og samfunnsutvikling, og viser hvordan kommuner og fylkeskommuner kan være pådrivere for dette arbeidet.

– I tillegg er vi opptatt av å posisjonere Norge internasjonalt på dette feltet, og veilederen er allerede oversatt til engelsk.

Portrett av Malin Kock Hansen i gul- og hvitstripet kjole, stående på gangbro.
Konkurransen gir deltakerne muligheten til å bli en foregangskommune innen smart og bærekraftig byutvikling, og oppnå synlighet både nasjonalt og internasjonalt, sier Malin Kock Hansen.
Foto: Karine Johansen

Innovasjonskonkurranse for kommuner og fylkeskommuner

Sammen med Nordic Edge og Innovasjon Norge utlyser DOGA en konkurranse der norske kommuner og fylkeskommuner utfordres til å ta veikartet i bruk for å løse utfordringer knyttet til konkrete by- og stedsutviklingsprosjekter.

Målet er å fremme utviklingen av tverrfaglige, innovative og bærekraftige metoder og løsninger som kan skaleres og eksporteres nasjonalt og internasjonalt.

Konkurranse med to faser

Konkurransen er todelt, og i første fase leter DOGA og samarbeidspartnerne etter kommuner eller fylkeskommuner med slike konkrete utfordringer. I andre fase skal næringsliv og andre relevante aktører involveres for å utvikle innovative og bærekraftige løsninger på utfordringene.

– Kommunene vil få mulighet til å utvikle og teste nye metoder og samarbeidsmodeller, tilgang til et omfattende nettverk, og ikke minst å være en foregangskommune innen smart og bærekraftig byutvikling, og oppnå synlighet både nasjonalt og internasjonalt, understreker Malin Kock Hansen.

Administrerende direktør ved DOGA, Tor Inge Hjemdal, smiler til kamerat.
Veikartet og innovasjonskonkurransen passer godt inn i DOGAs samfunnsoppdrag, sier administrerende direktør Tor Inge Hjemdal.
Foto: Eirik Evjen

Ønske om å øke konkurranseevnen i næringslivet og fornye offentlig sektor

Veikartet og innovasjonskonkurransen passer godt inn i DOGAs samfunnsoppdrag, sier administrerende direktør Tor Inge Hjemdal.

– Som en nasjonal aktør er det naturlig at vi koordinerer utviklingen av et nasjonalt smartby-veikart. Dette gjør vi med utgangspunkt i enkeltmennesker som en del av en helhet, understreker han.

– I vår strategi for 2018–2021 har vi fokus på det vi skal leve av, hvordan vi lever og hvor vi lever. Vårt oppdrag som et innovasjonsverktøy for Næringsdepartementet er å bidra til å øke konkurranseevnen i næringslivet og fornye offentlig sektor ved bruk av kunnskap om design, arkitektur og byutvikling. Vi arbeider typisk mye i den tidlige fasen av innovasjon som deltakerne i konkurransen kommer til å nyte godt av, avslutter han.

Søknadsfrist er 4. november 2019!

Mer om nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn >>

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.