Gnist er et innovasjonsprogram hvor næringslivet inviteres til å løse konkrete utfordringer i kommuner knyttet til steds- og næringsutvikling.
Ny digital samtaleserie om Smarte og bærekraftige lokalsamfunn

Hvordan kan kommuner bruke ny teknologi og innovative metoder for å skape mer bærekraftige, produktive og tilpasningsdyktige byer og lokalsamfunn i praksis? Nordic Edge, Norconsult og DOGA lanserer en ny digital samtaleserie.

Ny digital samtaleserie

Nicolai-Astrup deler ut pris på DOGA

Siramat og Testarena Norefjell – Best uten bil stakk av med seieren i innovasjonskonkurransen arrangert av DOGA, Nordic Edge og Innovasjon Norge. Nå lanserer vi en ny runde, med fokus på steds- og næringsutvikling i lokalsamfunn.

Vinnerne i innovasjonskonkurransen for Utsira og Krødsherad

Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn.
Smart og bærekraftig by- og stedsutvikling i praksis

Smart og bærekraftig by- og stedsutvikling kan være så mangt. I noen sammenhenger kan det være å ta i bruk ny teknologi for å løse konkrete utfordringer, og i andre kan det være å organisere det kommunale tjenestetilbudet på nye måter for å møte innbyggernes behov. I denne samlingen illustreres spennet i smartby-arbeid med praktiske eksempler fra hele landet.

Smart og bærekraftig by- og stedsutvikling i praksis: 16 eksempler

Aarhus art museum, felles nordisk smartby-prosjekt i regi av DOGA.

Kan vi utvikle en nordisk smartby-modell som et menneskesentrert alternativ til de amerikanske og kinesiske modellene? Svaret er ja, ifølge kommuner og organisasjoner fra hele Norden som nå går sammen om å definere en felles smartby-modell basert på nordiske samfunnsverdier og det gode arbeidet som allerede er gjort i de ulike landene.

Lager en felles nordisk smartby-modell

Byliv i koronaens tid

Bylivet er sårbart. Det så vi da vi alle ble bedt om å holde oss hjemme. Det er i slike ekstremsituasjoner at nye innovative løsninger presser seg fram. Sammen med vår danske søsterorganisasjon Dansk Design Center vil DOGA  samle de gode eksemplene på tilpasningsdyktige og robuste lokalsamfunn allerede nå, slik at de kan tjene til inspirasjon og læring både under og etter koronakrisen.

Byliv i koronaens tid