Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Reprogramming the city

Reprogramming the City er et uttrykk for Burnhams tro på at verdens byer har et stort uutnyttet potensial.

Kreativ tilnærming

Tilnærmingen er eksperimenterende og kreativ. Kan for eksempel en lyktestolpe slå seg ut som en paraply når det begynner å regne, eller kan en brannhydrant også være en drikkefontene? Og tenk om rundkjøringer kunne brukes til matproduksjon? Og kanskje enda mer aktuelt her nord: Om reklamemontrene i busskurene kunne by på lysterapi mens viventer på bussen i vintermørket.

Dette er ikke bare fantasifullt tankespinn, men konkrete planer for å utnytte det store potensialet som ligger rett foran oss i byene våre – eksisterende infrastruktur som kan få nye bruksområder eller tilleggsfunksjoner til glede og nytte for oss innbyggere. 

I Reprogramming the City ser vi på det som allerede finnes i byene våre, og spør: Hva mer kan det gjøre?

Scott Burnham

Truede arter

Ifølge Scott Burnham er den neste «truede arten» parkeringsautomatene. I stedet for å fjerne dem og kaste dem på skraphaugen kan de – og den teknologiske innmaten – helt sikkert brukes til å utvikle nye og nyttige løsninger.

Prosjektene og ideene blir til i samarbeid både med byens befolkning, byplanleggere og næringsliv. Metoden gir ikke bare en smartere og mer bærekraftig byutvikling, den lar også byens borgere delta med egne ideer om hvordan byen kan bli bedre gjennom å bruke eksisterende strukturer på nye måter.

Reprogramming i Oslo og Bergen

Nå kommer Scott Burnham og Reprogramming the City til Norge. I samarbeid med DOGA skal han bruke konseptet på prosjekter i Oslo og Bergen. Resultatene vil bli vist i en utstilling på DOGA sommeren 2018. 

Utstillingen utvikles i nært samarbeid med Scott Burnham og vil vise eksempler fra norske og nordiske prosjekter hvor eksisterende infrastruktur har blitt brukt på nye måter og slik bidratt til en smartere og mer bærekraftig by.

Les mer på reprogrammingthecity.com

Prosjekter i Europa og USA

Scott Burnham har gjennomført prosjekter flere steder, blant annet i Italia, USA, Spania, Polen, Sverige og Danmark. Hvert prosjekt blir tilpasset til vertsbyen, men ideene som utvikles blir inspirasjon til nye prosjekter andre steder. De beste ideene blir presentert i utstillinger over hele verden, bl.a. på Dansk Arkitektur Center i København og ArkDes i Stockholm.

Tanken er ikke ny. Mange kjenner for eksempel Grünerløkka studenthus i Oslo – en gammel kornsilo som er bygd om til studentboliger. Andre steder har kirker blitt til kulturhus og parkeringsplasser har blitt til parker.  

Men Scott Burnham tar det mange skritt videre. Han ser muligheter der andre ser betong og utrangert teknologi. En av hans ideer er å sette inn dagslyslamper i reklamemontrene på busskurene i Umeå. Han har også foreslått å ta i bruk gamle telefonkiosker til ladestasjoner for el-biler. Den neste "truede arten" er parkeringsautomatene, tror Burnham. Men å kaste dem på skraphaugen er ikke noe alternativ. Automatene – og den teknologiske innmaten – kan sikkert brukes til noe. 

Hva dét kan være, kan vi alle komme med forslag til. Reprogramming the City-metoden gir nemlig ikke bare en smartere og mer bærekraftig byutvikling, den lar også byens borgere delta med egne ideer til hvordan ting kan brukes på nye måter. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.