Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Gnist

Kommuner som har en reell utfordring knyttet til steds- og næringsutvikling kan søke om å bli valgt ut som Gnist-kommune i 2022 og delta i Gnist løsninger, hvor vi legger til rette for en innovasjonsprosess som snur utfordringen til muligheter og nyskaping.

Det kan være utfordringer handler om for eksempel demografi, bolig, inkludering, kompetanse, energi, mobilitet, miljø og klima eller næringsaktivitet. Det er mulig for flere kommuner å sende inn en søknad om en felles utfordring. Det vil også være mulig å bli koblet på som følgekommune på prosessen.

Søknadsportalen åpner den 1. desember 2021, og søknadsfristen er 14. januar 2022.

Deretter vil DOGA og Nordic Edge, i samråd med fylkeskommunene, velge ut 5-10 Gnist-kommuner med tilhørende utfordringer blant de mottatte søknadene.

Vi jobber tett sammen med de utvalgte kommunene i en tilrettelagt prosess i perioden februar til september 2022. Her kobler vi på design- og arkitekturkompetanse og annen relevant kompetanse for å kartlegge muligheter og ressurser, og drive frem nyskapende løsninger på kommunene sine utfordringer basert på lokale behov og fortrinn, og i samarbeid med lokalt næringsliv og innbyggere.

Gnist-kommunene vil få

 • Oppmerksomhet, mobilisering og engasjement rundt en viktig utfordring i kommunen
 • Mer treffsikre, helhetlige og levedyktige løsninger på utfordringen – med utgangspunkt i lokale behov og fortrinn
 • Kartlegging av potensielle ressurser lokalt, regionalt og nasjonalt som både kan bidra med kompetanse og fremme gjennomføring av løsninger
 • Synlighet nasjonalt og internasjonalt – kommunen som en spennende samarbeidspartner for innovasjon og nyskaping
 • Bevisstgjøring av kommunen sin rolle som pådriver og tilrettelegger for innovasjonsprosesser i samarbeid med næringsliv, innbyggere og andre aktører
 • Kunnskaps- og erfaringsdeling med kommuner og regioner med lignende utfordringer

Les mer om prosess og forløp her >>

Kriterier for utvelgelse

5-10 kommuner vil bli valgt ut som Gnist-kommuner i 2022 basert på følgende kriterier:

 • Forankring

Det er en fordel hvis utfordringen er politisk og administrativt forankret i kommunen. Vi forventer deltakelse fra plan og næring, og eventuelt andre relevante avdelinger, gjennom hele prosessen. Kommunene må også orientere egen fylkeskommune før de sender inn søknad. Ta kontakt med prosjektleder Malin Kock Hansen dersom dere ønsker hjelp til å etablere kontakt med fylkeskommunen.

 • Innovasjonspotensial

Gnist er et behovsdrevet innovasjonsprogram. De kommuner som blir plukket ut skal ha reelle utfordringer knyttet til steds- og næringsutvikling, samt en vilje til å utforske, utvikle og utprøve nyskapende og bærekraftige metoder og løsninger sammen med oss.

 • Overføringsverdi

Gnist-programmet vil fremme utviklingen av nasjonale fyrtårnprosjekter for inspirasjon og kunnskapsoverføring. Vi ser etter utfordringer med overføringsverdi til andre kommuner, og potensielt skalerbare løsninger både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

 • Engasjement

Vi ser etter kommuner med pågangsmot og endringsvilje, som vil utfordre både seg selv og næringslivet til å lage mer helhetlige og langsiktige løsninger til kommunenes utfordringer. Kommunene må allokere en prosjektressurs på 20-30% i perioden februar-september 2022. Deltakeravgiften for Gnist-kommuner er 200.000 kr. Denne bør være helfinansiert eller i spleiselag med egen fylkeskommune.

 • Geografisk spredning

Hovedmålgruppen for Gnist-programmet er distriktskommuner. Dette er fortrinnsvis kommuner definert innenfor sentralitetsklasse nivå 4-6 (Statistisk sentralbyrå), men kan også være andre geografiske steder og lokalsamfunn med distriktsutfordringer.

Se opptak fra webinar

Om Gnist-programmet

Opptak fra webinar 21. september 2021 hvor årets Gnist-kommuner Lebesby, Lund og Vang deler sine erfaringer og resultater fra programmet. Følgeforsker Anja Standal fra Norconsult reflekterer over prosessen, og DOGA og Nordic Edge forteller mer om den tredje runden av Gnist.

Hva skal til for å bli Gnist-kommune 2022?

I dette webinaret 9. november 2021 fikk du svar på hva som skal til for å bli valgt ut som Gnist-kommune 2022.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.