Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Gnist-prosjekter

I 2021 ble andre runde av Gnist gjennomført, med tre deltakende kommuner: Lebesby, Lund og Vang.

Under kan du lese mer om kommunenes utfordringer og løsningsforslagene som ble valgt ut som vinnere av innovasjonskonkurransen.

Digitale løsninger for utflyttere som en ressurs
Lebesby vil utforske hvordan nye digitale løsninger kan bidra til økt samarbeid og erfaringsutveksling mellom kommunen og utflyttere.
Foto: Christoffer Jensen

Modulbygda: Inviterer verden til Lebesby

Kommune: Lebesby, nordøst i Finnmark

Kommunens utfordring:

Lebesby har, som mange andre distriktskommuner, en utfordring med fraflytting. Men i stedet for å bare se det som et problem, har de valgt å også se det som en mulighet. De ønsker hjelp til å finne på nye, digitale måter å få til dialog og samhandling med innbyggere – både med dem som allerede bor og jobber i kommunen, men også med dem utenfor kommunen som kan være en viktig ressurs i utviklingen av fremtidens Lebesby. 

Innovasjonsteam:Tjenestedesignselskapet Plenum og samarbeidspartnerne Lab Nord-Norge, Nordic Smart House og designlaben Travers.

Vinnerkonseptet:

Konseptet «Modulbygda» foreslår en fysisk og digital møteplass for innovasjon, samarbeid, utdannelse og kultur i Lebesby kommune.

Sammen med kommunen og innbyggerne har Plenum brukt tjenestedesign for å skape en rekke brukerhistorier, for eksempel den utflyttede studenten med hjemlengsel, arbeidsinnvandreren fra Kosovo og bedriftslederen som leter etter kvalifisert arbeidskraft. Disses behov og ønsker skal knyttes sammen gjennom en digital samhandlingsplattform og en serie med spesialiserte modulhus.

– Vi har et sterkt ønske om å bidra til bærekraftige og levende steder som legger til rette for hverdagsaktivitet, og hvor det er attraktivt å etablere seg både for innbyggere og næringsliv. Konseptet er skalerbart og kan utvikles over tid og på tvers av kommunegrenser, sa daglig leder Heidi Johnsen i Plenum.

– Modulbygda lanserer nye tanker om hvordan vi kan invitere verden inn til Lebesby, både fysisk og digitalt. Konseptet er ambisiøst, og vi er motiverte for å utforske hvordan dette kan bli en realitet og hvordan vi kan få til bred samskaping i kommunen vår, sa utviklingsleder i Lebesby kommune Hege Johansen om vinnerbidraget.

Moi Kommune
Lund kommune vil se på hvordan en distriktskommune kan ta i bruk ny teknologi og nye samarbeidsmodeller for både å styrke konkurranseevnen til eksisterende hjørnesteinsbedrifter og fremme nyetableringer.
Foto: Moi kommune

Fabrikken: Møteplassen som holder på unge lunddøle

Kommune: Lund i Rogaland

Kommunens utfordring:

I Lund kommune mangler de ikke arbeidsplasser – tvert imot. De ønsker forslag til hvordan de kan beholde og utvikle kompetansen i kommunen, og få flere innbyggere til å velge å bli boende. Lund kommune ber om ideer til hvordan de kan etablere nye møteplasser som kan styrke innovasjonskraften i kommunen. 

Innovasjonsteam: Webstep (v/ Janne Norheim og Nadine Ramsberg), Mad Arkitekter (v/ Lene Regine Sørskår), og designstudioet Made

Vinnerkonseptet:

Vinnerkonseptet «Fabrikken» foreslår et møtested i sentrum av kommunen som både skal aktivisere og inspirere ungdom og fungere som en landingsplass for hjemvendte lunddøler.

Løsningsforslaget bygger på en rekke intervjuer med interessegrupper i Lund kommune. Disse avdekker at innbyggerne, særlig de yngre, savner møteplasser og aktiviteter. Samtidig som mange flytter ut når de kommer i slutten av tenårene, mangler lokale bedrifter arbeidskraft.

– Møtestedskonseptet er vårt svar på utfordringene i kommunen, men situasjonen i Lund ligner på den som går igjen i mange norske distriktskommuner. Fabrikken trekker inn både ungdom, næringsliv og kommune i et samspill for å løse en rekke utfordringer, sa Janne Norheim, designer i Webstep Stavanger.

– Vi ønsker å tiltrekke oss kompetent arbeidskraft. Da må vi gjøre Lund så attraktivt at arbeidstakere, gjerne med familie, ønsker å bosette seg her. Folk skaper aktivitet og etterspør tjenester. Derfor må vi finne innovative, nye løsninger. Webstep har gjort et grundig innsiktsarbeid, og konseptet de foreslår er spennende, sa Siv Kristin Egenes, daværende kommunedirektør i Lund.

Vang kommune_GNIST_DOGA_foto_Anne Marte_Foer.jpg
Vang kommune vil legge til rette for nye boligløsninger og skape et mer attraktivt sentrum for nåværende og fremtidige innbyggere.
Foto: Anne Marte Før

Klynga på Klokkarhaugen: Omstart for Vang sentrum

Kommune: Vang i Innlandet

Kommunens utfordring:

I Vang kommune er de ikke redde for å tenke nytt og kreativt. Men for at Vang skal være en kommune hvor folk har lyst til å jobbe og bo også i fremtiden, må de lykkes med å skape et levende og attraktivt sentrum. De er derfor på jakt etter gode ideer og konsepter for hvordan gjøre Vang sentrum attraktivt for innbyggere, næringsliv og besøkende. 

Innovasjonsteam: Eirik Høyme Rogn, Trine Grann, Endre Vik, Sigrid Skjerdal, Marius Waagaard og Torbjørn Tryti

Vinnerkonseptet: 

«Klynga på Klokkarhaugen» foreslår en real omstart for Vang sentrum: Et robust og fleksibelt bolig- og næringskonsept med tilhørende møteplasser.

– Vårt konsept tar utgangspunkt i en grundig kartlegging av behovene til innbyggere og lokalt næringsliv. Dette gir oss en forankring som vil være helt avgjørende for realiseringen av forslaget. Samtidig har vi lagt lista ganske høyt for utearealer og dyrking av naturkvaliteter. Vi håper dette kan skape begeistring lokalt. Behov og begeistring i skjønn forening er en god suksessoppskrift, sa Eirik Høyme Rogn som var medlem av innovasjonsteamet bak vinnerforslaget.

Arealplanlegger i Vang kommune, Ingeborg Lunde mener en av styrkene til «Klynga på Klokkarhaugen» er at designerne har dratt med seg lokale aktører:

– Dette vil være avgjørende for å lykkes med å skape et levende sentrum i Vang, understeket Lund.

Om Gnist 2021

I 2021 ble andre runde av Gnist gjennomført, med tre deltakende kommuner: Lebesby, Lund og Vang. Kommunene ble valgt ut av en fagjury bestående av

  • Mona Handeland, Distriktssenteret
  • Sølve Fauskevåg, Innovasjon Norge
  • Anne Romsaas, KS
  • Tina Rebecca Hov-Gylthe, Forskningsrådet
  • Randi Torvik, Siva
  • Elisabeth Smith, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP)
  • Siri Holmboe Høibo, DOGA

I tillegg til innovasjonsprogrammet etablerte DOGA en åpen kompetansedel. Formålet var å formidle innsikt fra Gnist-prosessene til kommuner og fylkeskommuner over hele landet.

I samarbeid med Distriktssenteret og fylkeskommunene ble det utført følgeforskning av Gnist-prosjektene. Følgende kommuner jobbet parallelt med egen utfordring og bidro med innspill til prosessen:

  • Følgekommuner Vang: Hadsel, Nordland, Kvitsøy, Rogaland, Bygland, Agder og Ringebu, Innlandet
  • Følgekommuner Lebesby: Høylandet, Trøndelag, Namsskogan, Trøndelag og Årdal, Vestland
  • Følgekommuner Lund: Vefsn, Nordland

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.