Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

By- og stedsutvikling

Det er lett å ta det hverdagslige bylivet for gitt. Muligheten for å ta bussen. Sette seg på en benk i en park, se på livet, lese en avis. Gå i handlegater og gjøre ærend, utveksle ord, blikk, og ideer med kjente og ukjente. Kjenne at vi er del av et lokalsamfunn.

Men hva skjer når det offentlige rom blir stengt, og vi blir oppfordret til å holde oss hjemme? Dette har allerede gitt dramatiske konsekvenser for bl.a. handel og folkehelse. I tillegg til en økonomisk resesjon, snakker man om en sosial resesjon som vil påvirke de allerede sårbare av oss aller mest. Kan vi gjøre noe for å avbøte situasjonen?

Bygge bedre byer også for en normal hverdag

Det er i slike tider at nye innovative løsninger presser seg fram. Vi vet det er mange initiativ og ulike tiltak som har blitt satt i gang av enkeltpersoner, organisasjoner, næringsliv og kommuner, som på ulike måter gjenskaper en følelse av byliv og stedstilhørighet. Selv når vi ikke kan møtes fysisk. DOGA ønsker nå å samle de gode, norske eksemplene til inspirasjon og læring for alle, både for nåtid og fremtid. Vi er i dialog med flere organisasjoner internasjonalt, vi oppdager stadig initiativ og partnere som samler inn gode eksempler. Blant annet vår søsterorganisasjon Dansk Design Center, som gjør tilsvarende øvelse i Danmark. Lokale og internasjonle innspill beriker og gir oss en verdifull kunnskapsbank. 

Vi vet ikke hvor lenge krisen kommer til å vare. Den ekstremsituasjonen vi er i, vil likevel kunne gi oss verdifull læring til å bygge bedre byer også for en normal hverdag. Ikke minst vil det være viktige erfaringer å ha med i videre arbeid med å lage mer tilpasningsdyktige og robuste lokalsamfunn i framtiden. Og det vil være viktigere enn noensinne for å gjenopprette både den sosiale og økonomiske bærekraften.

Hva er resiliente lokalsamfunn?

Et resilient lokalsamfunn er fleksibelt, og evner å endre og tilpasse seg skiftende hendelser og omstendigheter - både lokalt og globalt. Det har høy innovasjonskapasitet og utvikler nye løsninger for å motvirke kriser, etter hvert som forholdene endres. Det lærer fra tidligere erfaringer med henblikk på å forutse og forebygge nye utfordringer og uønskede hendelser. Det bygger kapasitet til å iverksette tiltak som sikrer at fremtiden utvikler seg i ønsket retning.

Vi er spesielt interesserte i ideer innenfor følgende tema:

  • Lokalt næringsliv: Når handlegatene blir tomme, hvordan kan vi støtte opp under lokalt næringsliv, butikker og kafeer?

  • Sosiale møtesteder: I en tid hvor vi skal holde fysisk avstand, hvordan kan vi likevel skape en følelse av samhørighet og felleskap? Kan vi delta i bylivet på andre måter? Gir det implikasjoner for hvordan vi bør planlegge offentlige rom?

  • Tilgjengelighet og deltakelse: når alt er tvunget over på digitale flater, finnes det også løsninger på noe som har blitt mer tilgjengelig? Og som muliggjør en bredere deltakelse enn før?
  • Bruker- og innbyggerinvolvering hjemmefra: Som vi vet er dette viktig både for by- og stedsutvikling, men også for helse, demokrati, trygghet osv. Er det nok med Facebook?

  • Fysisk helse: Når vi ikke går til jobben eller skolen, lekeapparatene er stengt og vi ikke bør være for mange i joggeløyper eller stier, hvordan kan vi holde oss i fysisk aktivitet?

Send oss din historie, eksempler, idéer eller løsninger i skjemaet under.

Eksemplene vil også kunne bli brukt videre i den nasjonale beste praksis kartleggingen DOGA har satt i gang, innen prinsippene for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Les mer om arbeidet med det nasjonale veikartet.

Send oss din historie

Send oss din historie, eksempel, idé eller løsning i skjemaet under. Beskriv eksemplet ditt så kort og presist som mulig, og bruk gjerne video og bilder for å illustrere.

Send inn skjemaet, eller velg lagre. Du vil motta en e-post med lenke til skjemaet med kopi av hva som er fylt ut. Lenken gir deg mulighet til å gå inn og redigere og fullføre skjemaet på et senere tidspunkt.

Opplysninger i skjemaet blir ikke delt med tredjepart og vil kun bli benyttet til dette prosjektet. Se også DOGAs personvernerklæring.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.