Downtown Oslo Norway skyline

Se opptak fra Oslodebatten valgspesial: En grønn fremtid for Oslo?

Her kan du se Oslodebatten fra DOGA 20. august.

biokorridoren

DOGA-stafetten: Hege Maria Eriksson

Hva vil fagdirektør Hege Maria Eriksson få med seg fra Oslo Åpne Hus?

IMG 0898

Barn er kompetente byutviklere

Prosjektet Barnetråkk har gitt norske kommuner verdifull informasjon om hvordan barn opplever sitt nærmiljø. Men hva nå?

Oversiktsbilde over Tokyo med teksten "mellom" skrevet i gress

Utstilling: Mellom rom. Hvordan arkitekturen påvirker deg

-

De tre filmene Elements, Life Between Buildings og The Human Scale tolker alle forholdet mellom mennesker og deres omgivelser.

Innovasjonsprisen-hovedvinner-St-Olavs-Hospital-Foto-Røe-Kommunikasjon-Stein-Risstad-Larssen

Seminar: Møt vinneren av Innovasjonsprisen for universell utforming

St. Olavs hospital vant Innovasjonsprisen i 2015. Lær av Norges ledestjerne i helsesektoren!

byutviklingskonferansen.-Foto-London-Scout

Byutviklingskonferansen 2015: Bymessighet

Hvordan skal vi planlegge byen på byens premisser? Politikere, planmyndigheter og næringslivet utfordres til debatt!