Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) innhenter erfaringer, bygger kompetanse og formidler kunnskap om hvordan design- og arkitekturfagene påvirker samfunn og enkeltmennesker og hvordan de gir effekt for stat og næringsliv. DOGA videreutvikler design- og arkitekturfagenes innovasjonsevne og gjør fagene bedre i stand til å løse samfunnsutfordringer, både i offentlig og privat sektor.

Aktuelt

doga-bygget svarthvitt

DOGA søker administrerende direktør

Direktøren skal drifte og utvikle DOGA som et nasjonalt kompetansesenter, stimulere til utvikling av nye ideer, konsepter og muligheter for innovasjon og verdiskaping, samt sørge for god administrativ og økonomisk drift.

Inn1

- Alle mennesker er eksperter i sine egne liv

DOGAs Innspillkonferanse om velferds- og hverdagsteknologi ble avholdt fredag 29. januar. Se innleggene her.

Plakat "Barn ingen adgang!"

Utstilling: Barn ingen adgang!

Hvem bør bestemme hvordan vi har det der vi bor? Politikerne? Byutviklerne? Eller de som lever sine liv på de stedene som skal utvikles? Opplev vår om barn, byutvikling og hvem som bestemmer!

Plakat bak gjerde med påskrift "refugees welcome"

Oslodebatten: Hvor skal flyktningene bo?

Minst 30 000 flyktninger er ventet til Norge i løpet av 2016. Hvor skal de bo og hvordan preger det Oslo?

Joggesko over skyskrapere

Kunnskapslab om innovasjon og forskning i arkitektur og byutvikling

Vil du forme og påvirke fremtiden? DOGA vil høre hvor du mener det er behov for innovasjon og forskning innen arkitektur og byutvikling

Metodehefte Boligsosialt

Ny veileder for tjenestedesign i boligsosiale tjenester

DOGA har vært prosjektleder for et nytt metodehefte som skal bidra til at flere kommuner tar i bruk tjenestedesign som metode for å fylle dagens og fremtidens behov for boligsosiale tjenester.

Snarveier