Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

MER OM FOLKETRÅKK

Som pilotkommuner skal de bidra inn i arbeidet med å utvikle Folketråkk, som skal bli en veileder i medvirkning for alle norske kommuner.

– Begge kommunene har interessante og konkrete utviklingsprosjekter og kan stille med en bredt sammensatt prosjektgruppe, forteller Ingvil Aarholt Hegna, seniorrådgiver arkitektur i DOGA.

Ulike utfordringer

De to kommunene er svært ulike. Mens Drammen er en større by, iallfall i norsk sammenheng, er Flesberg en landkommune. Denne ulikheten er en stor fordel for prosjektet, mener Ingvil. 

– Ulik størrelse gir ulike problemstillinger. Til sammen vil disse to kommunene representere utfordringer som mange kan kjenne seg igjen i, sier hun.

Både Drammen og Flesberg har konkrete planer som skal brukes som case i prosjektet. Drammen skal jobbe med et komplekst transformasjonsprosjekt i sentrum, mens Flesberg skal jobbe med å øke bo- og nærmiljøkvalitetene i tettstedet Svene. 

Anne-Line Ringhus, styrer Svene barnehage
Kjersti Morseth Hallerud, rådgiver Buskerud fylkeskommune
Trond Weseth, driftssjef kommunen (bak)
Kristine Løkamoen, MOT-informatør kommunen (foran)
Gunleik Bondal, Numedal Bygg AS
Frøydis Lislevatn, prosjektleder, folkehelsekoordinator kommunen
Prosjektgruppen fra Flesberg (f.v.): Anne-Line Ringhus, styrer Svene barnehage, Kjersti Morseth Hallerud, rådgiver Buskerud fylkeskommune, Trond Weseth, driftssjef (bak), Kristine Løkamoen, MOT-informatør (foran), Gunleik Bondal, Numedal Bygg og Frøydis Lislevatn, prosjektleder og folkehelsekoordinator.
Foto: Sverre Chr. Jarild

Uvurderlig innsikt

– De to pilotkommunene vil tilegne seg mye kunnskap og kompetanse på medvirkning, mens DOGA vil få uvurderlig innsikt i kommunenes behov som vi kan bruke til å utvikle verktøyet, sier Ingvil. 

Begge kommunene har med private næringsaktører i prosjektgruppen. De har også forankret pilotarbeidet godt på ledelsesnivå. og kan avsette tilstrekkelig tid og ressurser til Folketråkk-prosjektet. Dette var kriterier DOGA la vekt på i den endelige utvelgelsen

Anne Rosfjord Wiik, planavdelingen Drammen kommune
Sandra Helgason, landskapsarkitekt/urbanist, Byen vår Drammen
Elise Alfheim, planavdelingen Drammen kommune
Per Inge Haugan, prosjektleder, Glitre eiendom AS
Anders Rudlang, prosjektleder, planavdelingen Drammen kommune
Prosjektgruppen fra Drammen (f.v.): Anne Rosfjord Wiik, planavdelingen, Sandra Helgason, landskapsarkitekt/urbanist, Elise Alfheim, planavdelingen, Per Inge Haugan, prosjektleder, Glitre eiendom, Anders Rudlang, prosjektleder, planavdelingen.
Foto: Sverre Chr. Jarild

Tjenestedesign som metode

Til å lede arbeidet med å utvikle Folketråkk, har DOGA hyret inn Margaret Knutsen og Christin Staubo fra Accenture. Med tjenestedesign som metode, legger de vekt på samarbeid mellom alle aktører og en handlingsrettet plan for raske og gode resultater.

Tilnærmingen er brukersentrert, det vil si at det er kommunene selv og deres behov som står i sentrum. Gjennom å delta i prosjektet, får kommunene også kunnskap og kompetanse som de kan ta direkte inn i sitt videre planleggingsarbeid. 

– Slik får vi en trippel gevinst i prosjektet, vi bruker mindre ressurser, alle parter lærer underveis og innføringen av systemet blir lettere fordi brukerne er engasjert fra starten av, sier Ingvil.

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.