Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

MER OM FOLKETRÅKK

Folketråkk skal frembringe større innsikt i behov, opplevelser og preferanser hos befolkningen slik at kommuner, utbyggere, politikere og andre får et bedre og mer helhetlig kunnskapsgrunnlag for utvikling av byer og tettsteder.

Folketråkk er inspirert av Barnetråkk – et digitalt verktøy der barn registrerer på kart hvordan de opplever og bruker sine omgivelser. Barnetråkk ble utviklet av Fylkesmannen i Vestfold på 1980-tallet, og videreutviklet som digitalt verktøy av Norsk form i samarbeid med Statens kartverk i 2005. I 2014 lanserte DOGA en fornyet versjon som er utprøvd i kommunene Bodø, Giske og Ski med gode erfaringer. Les mer her.

Medvirkning for alle

Gjennom arbeidet med Barnetråkk, har DOGA sett behovet for å utvikle et verktøy for alle grupper i samfunnet. Høsten 2015 startet arbeidet med å utvikle prosjektet Folketråkk. Samarbeidspartnerne Prologue og Comte Bureau utarbeidet en kvalitativ analyse som ga innsikt i hva innholdet i et slikt verktøy skal være og hvordan opplevelser av livskvalitet skal kunne måles. Mette Mossige i Prologue har skrevet en artikkel om dette arbeidet i Magasinet KOTE: Nye verktøy for medvirkning i planlegging

På idéstadiet

Folketråkk er fremdeles på idéstadiet, og vi søker nå samarbeidspartnere som kan utvikle tjenesten sammen med oss. Tilbakemeldingene fra kommunene og andre aktører er at Folketråkk i en eller annen form er svært etterspurt. Mange ønsker seg en en mer allmenn versjon av Barnetråkk, men ser også behovet for en digital tjeneste som kan samle all innsikt og tilgjengeliggjøre metoder og verktøy for planleggere.

Folketråkk kan gjøre medvirkning mer målrettet og effektivt, samtidig som den skaper verdi for befolkningen og samfunnet. Tjenesten vil kunne brukes av flere enn dem som jobber med planlegging, for eksempel vil den kunne gi et godt kunnskapsgrunnlag for byggherrer og arkitekter. 

Behovs- og mulighetsanalyse

På et frokostmøte 24. mars 2017 presenterte DOGA en behovs- og mulighetsanalyse for Folketråkk. Analysen ble gjennomført i samarbeid med tjenestedesignbyrået Designit, under ledelse av Christin Staubo, for å konkretisere Folketråkk som en tjeneste. Se video fra frokostmøtet her: 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.