Bilde av Alexander Kielland Krag som står i Hallen på DOGA.

Alexander Kielland Krag

Kommunikasjonsrådgiver

Alf Howlid

Seniorrådgiver arkitektur

Anita Cecilie Drabløs

Leder for satsingsområde Kunnskapsgrunnlag

Anne Elisabeth Bull

Leder for satsingsområde Fremtidens produksjon

Benedicte Wildhagen

Seniorrådgiver design

Bjørg Dagenborg Viksand

HR-ansvarlig

Bjørg K. Borgenheim

Seniorkonsulent lønn/regnskap

Bjørg Rolland

Seniorkonsulent regnskap

Caroline Olsson

Rådgiver DOGAs priser (i permisjon)

Celina Røstgård Flatner

Rådgiver Fremtidens produksjon

Elisabeth Cavallini Fevik

Leder for økonomi og administrasjon

Ellen Heggestad

Kommunikasjonsrådgiver

Ellen Margrethe Skilnand

Kommunikasjonsrådgiver

Gro Jaiteh

DOGA-vert

Hanne Tråsdahl

Kommunikasjonsrådgiver

Ida Aandal Røijen

Rådgiver internasjonal profilering
Ingerid Helsing Almaas på DOGA-huset i Oslo

Ingerid Helsing Almaas

Leder for satsingsområde Velferd og helse

Ingvil Aarholt Hegna

Seniorrådgiver arkitektur

Jannicke Hølen

Seniorrådgiver design

Judith Gloppen

Seniorrådgiver design

Juste Stuckaite Kristapone

Seniorkonsulent administrasjon
Jørgen Lie Furuholt

Jørgen Lie Furuholt

Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt

Knut Bang

Seniorrådgiver design
Maiya Rohde

Maiya Smith-Rohde

Rådgiver virksomhetsstyring
Malin Kock Hansen på DOGA-huset i Oslo

Malin Kock Hansen

Rådgiver
Portrett av Marte Marstrand.

Marte Marstrand

Leder DOGA arena

Matti Lucie Arentz

Seniorrådgiver

Morten Ragnøy Ednes

Seniorrådgiver arkitektur

Siri Holmboe Høibo

Leder for satsingsområde By- og stedsutvikling

Thea Mehl

Seniorrådgiver DOGAs priser

Tor Inge Hjemdal

Administrerende direktør

Torgeir Nordahl Hæreid

Arrangementsansvarlig

Torstein Stiland Strand

Teknisk ansvarlig

Victoria Høisæther

Rådgiver Innovasjon for alle