Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Bak utstillingen står Design og arkitektur Norge (DOGA), i samarbeid med designkollektivet Klubben. Norsk Industri, Hydro, Utenriksdepartementet, Jotun, Lundhs og Innovasjon Norge-kontoret i Italia er blant samarbeidspartnerne.

Norge som et ambisiøst og bærekraftig designland

Utstillingstittelen i 2020 er Norwegian Presence. Vi viderefører i enda sterkere grad bærekraftperspektivet fra 2018- og 2019-utstillingene. I 2020 utforsker vi prosesser rundt sirkulær økonomi og reduksjon av CO2. Historiene vi forteller i Norwegian Presence 2020 skal også handle om produsentenes og designernes prosess fra råvarene og frem til ferdige møbler.

Sammen med utstillingsarkitektene Haugen/Zohar og utstillerne vil vi sette Norge på kartet som et ambisiøst og bærekraftig designland. Norwegian Presence ønsker nå å inkludere flere av Norsk Industris medlemsbedrifter i utstillingen. Disse må kunne vise til resultater fra sitt arbeid med bærekraft, og ha et ønske om å knytte kontakter med og profilere seg på bærekraft overfor et internasjonalt designpublikum.

Søknadsfrist: 15. november 2019

Om Norwegian Presence

Prosjektets formål er å øke konkurransekraften til norsk designindustri nasjonalt og internasjonalt, og bygge Norges omdømme som design-nasjon. Tidligere utstillere forteller at deltakelsen i Milano har gitt dem økte muligheter, og mange har blitt invitert til samarbeid med store internasjonale aktører.

Utstillingen vises i designdistriktet Zona Tortona fra 21. til 26. april 2020. Mer informasjon om utstillingslokalet finnes her.

Grunnskisse av lokalet oversendes ved interesse. Lokalet Officina Savona 1 er disponibelt for produsenter. Lokalet deles i moduler á 20 kvm og hver modul koster 110 000 kroner.

Produsentene Gudbrandsdalens Uldvarefabrik, Lundhs, NCP, Vestre og Volver har allerede meldt seg på, og Vestre skal også presenteres i uteområdet. Bakgården er disponibel for alle, og vil mest sannsynlig ha servering. I Officina Savona 2 vil designere stille ut sine prototyper.  

Dette er inkludert i leieprisen

  • Prosjektledelse
  • Leie av utstillingslokaler i Milano
  • Forsikring av utstillingsobjektene og -lokalene under utstillingsperioden
  • Felles utstillingskonsept/design for alle utstillere. En ryddig og tydelig merkevarepresentasjon utvikles av Haugen/Zohar arkitekter
  • Felles visuell identitet for utstillingen av Bielke & Yang
  • Felles kommunikasjonsarbeid, PR og pressearbeid mot internasjonale medier, samt egen nettside og sosiale medier. Se norwegianpresence.no
  • Fotografering av felles miljøbilder (1 miljøbilde hvor du er representert med et produkt + 1 produktbilde til bruk i pressearbeid)
  • Finansiering av prosjektet som helhet, og innhenting av sponsorer
  • Organisering av relevant fagprogram

Kommunikasjonsarbeidet som er skissert over representerer en felles overbygning for utstillerne. Den enkelte utstiller står fritt til å bruke egne kanaler til mer spissede aktiviteter. Produsentene må selv sørge for transport/tollklarering, pakke ut egne produkter den 19. og 20. april og være til stede under hele utstillingsperioden fra 21.–26. april, samt pakke ned produkter og sørge for retur/transport.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: