Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Konkurransen arrangeres annethvert år med nærmere 50 deltakende kommuner i Europa som leverer inn tomter og problemstillinger som arkitektene kan levere løsningsforslag til. Europan Norge organiserer den norske delen av konkurransen. De norske kommunene som er med i Europan 15 er Kautokeino, Nore og Uvdal og Vestre Toten.

Utstilling på DOGA

Design og arkitektur Norge (DOGA) er representert i styret for det norske Europan, og 2. og 3. desember var vinnerne og representanter for de tre kommunene samlet på DOGA til prisutdeling og workshoper for å stake ut veien videre. I tillegg vil vinnerprosjektene vises frem i en utstilling på DOGA fra 9.–12. desember.

Åpner opp på Raufoss

Det var det spanske arkitektkontoret La Errería som vant i Raufoss, Vestre Toten. Raufoss har mange kvaliteter, blant annet attraktive arbeidsplasser i en høyteknologisk industripark som trekker til seg 60 000 besøkende hvert år. Problemet er at industriparken er frakoblet lokalsamfunnet. Arkitektene overbeviste juryen med sitt forslag om å gi byen en tydelig identitet, med flere møteplasser og forbindelser mellom industriparken og andre deler av byen.

Sewn Heart, Raufoss. Vinner av Europan 2019.
Det spanske arkitektkontoret La Errería vant i Raufoss med prosjektet Sewn Heart. Arkitektene ønsker flere møteplasser og forbindelser mellom industriparken og andre deler av byen.
Foto: La Errería* Office of Architecture

Flerbrukshus og mer liv på Rødberg

Nore og Uvdal ønsket hjelp til å fornye sentrum i tettstedet Rødberg. Arkitektene som gikk av med seieren om det beste forslaget for Rødberg var det italienske arkitektkontoret Space Travellers Architects. Kjernen i forslaget er et flerbrukshus, hvor lokaliseringen av dette skaper et nytt tyngdepunkt, og vil endre måten sentrum brukes på. De forslår også å bygge nye boliger og et nytt beredskapssenter. Juryen verdsatte arkitektenes omtanke for Rødbergs historie som kraftkommune, og at de også tok hensyn til at stedet må være  attraktivt både for fastboende og hyttefolket.

Rødberg -  New Era Wharf - Space Travellers Architects. Vinner av Europan 2019.
Nore og Uvdal ønsket hjelp til å fornye sentrum i tettstedet Rødberg. Arkitektene som gikk av med seieren om det beste forslaget var det italienske arkitektkontoret Space Travellers Architects.
Foto: Space Travellers Architects

Samisk urbanitet i Kautokeino

For Kautokeino ble det valgt to vinnere av den norske Europan-konkurransen – et tysk og et svensk/norsk.

De tyske arkitektene Paul Raphael Schaegner, Teresa Timm og Merle Jelitto foreslår en spesifikk ‘samisk urbanisme’ utformet i samspill mellom den nomadiske og den fastboende kulturen. Juryen la vekt på at prosjektet anerkjenner de spesifikke historiske og geografiske omstendighetene, og at arkitektene erkjenner utfordringene knyttet til territorier og eiendom.

De andre vinnerne, den svensk/norske arkitektduoen Ona Flindall og Marianne Lucie Skuncke er også opptatt av å anerkjenne Kautokeinos kompleksitet og prosjektet ser betydningen av å styrke koblingene mellom natur og kultur, reindriftsnæringen og velferdsinstitusjoner, kulturarv og satsningen på turisme.

Samisk urbanitet i Kautokeino. Vinner av Europan 2019
Samisk urbanitet i Kautokeino. For Kautokeino ble det valgt to vinnere av den norske Europan-konkurransen – et tysk og et svensk/norsk.
Foto: Paul Raphael Schaegner

Juryen

Hvert av de 12 deltakerlandene i Europan har en egen nasjonal jury som vurderer forslagene. Den norske juryen er ledet av arkitekt Gisle Løkken. Europan 15 går nå over i en fase der vinnerteamene og kommunene skal samarbeide om gjennomføring av oppdragene.

Om vinnerprosjektene

VINNER RAUFOSS:

  • Tittel:  Sewn Heart
  • Team:  La Errería* Office of Architecture + GAP Co.

VINNER RØDBERG:

  • Tittel:  New Era Wharf
  • Team:  Space Travellers Architects I samarbeid med Pool Landscape og Nube Architetture

VINNER KAUTOKEINO:

  • Tittel:  Catalogue of Ideas
  • Team:  Paul Raphael Schaegner, Teresa Timm, Merle Jelitto

VINNER KAUTOKEINO:

  • Tittel:  Radical Reimagining
  • Team:  Ona Flindall, Marianne Lucie Skuncke

Om Europan

Europan er verdens største plan- og arkitektkonkurranse for yngre arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere. Konkurransen arrangeres annethvert år med nærmere 50 deltakende byer i Europa. Stiftelsen Europan Norge organiserer den norske delen av konkurransen. I styret for Europan Norge sitter representanter fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Bergen Arkitekthøgskole (BAS), Design og arkitektur Norge (DOGA), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Norske arkitekterslandsforbund (NAL).

 

Arkitektkontoret Kaleidoscope i Bergen er sekretariat for Europan Norge. Tomtesøket til konkurransen i 2021 starter snart. Kommuner kan melde inn aktuelle utviklingsprosjekter til sekretariatet allerede nå.