Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Temaet for biennalen er «freespace» og skal rette søkelyset mot generøsitet og menneskelighet som kjernen i arkitekturens agenda. Rintala Eggertson skal designe og bygge en arena for kulturelle arrangementer i et populært parkområde i Venezia og skal være et tilbud til lokalbefolkningen og bygge bro mellom dem og biennalen.

– Biennaletemaet er viktig i vårt arbeid og tenkning, noe som gjør det ekstra verdifullt for oss å delta. I dag trenger vi mer enn noen gang gratis offentlige rom hvor folk inviteres til å møtes, kommunisere og forstå hverandre i stedet for å bli mer fremmede for hverandre, sier arkitektene.

En unik mulighet

– Veneziabiennalen er det mest sentrale arkitekturarrangementet i verden. Veldig få norske arkitekter, om noen, har blitt invitert til å gjøre noe lignende, sier Jonas Norsted i arkitektkontoret Atelier Oslo. Norsted har sittet i fagutvalget som vurderer søknadene om reisetilskudd.

Les mer om biennalen her.

Nå er det snart tid for å søke reisetilskudd igjen. Neste søknadsfrist er 15. mars. 

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: