Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter
Eksporterte varer ut av Norge
Foto: Viktor Sakshaug

Søk UDs reisetilskudd >>

Stikk-ordningen er Utenriksdepartementets (UD) støtteordning for internasjonalt kunst- og kultursamarbeid. 

DOGA forvalter potten som er satt av til designere og arkitekter, og i 2022 skal vi dele ut ca. 900 000 kroner. 

Er du designer eller arkitekt, kan du få støtte fra denne potten. Neste søknadsfrist er 15. juni. 

Flere muligheter til å søke om støtte

Dersom du ikke er klar for å søke til fristen 15. juni, har du en ny mulighet til høsten. Siste tildelingsrunde er i november, med frist for å søke 1. november. 

Vær oppmerksom på at du søke før arrangementet finner sted. Dette og andre kriterier finner du mer informasjon om på søknadssidene for Stikk-ordningen.  

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.