Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter


Bak utstillingen står DOGA, Klubben og Norwegian Crafts. Målet er å øke konkurransekraften til norsk møbel- og designindustri og kunsthåndverk internasjonalt og hjemme. Som i 2018 vil utstillingen vises i designdistriktet Zona Tortona.

Tittelen på neste års utstilling er JOIN by Norwegian Presence. Vi viderefører verdiene kvalitet, bærekraft og fellesskap fra 2018-utstillingen, men vil i 2019 fokusere spesielt på bærekraft. Designere har en stor mulighet til å påvirke og bidra til en positiv utvikling ved å hele tiden tenke på et produkts livsløp. Stikkord er: fornybare ressurser, lang levetid, muligheter for reparasjon og gjenbruk. 

Utstillingen vil kurateres av Kråkvik&D'Orazio, og de innsendte bidragene vil også vurderes etter kriterier som estetikk, formmessig kvalitet og kommersielt potensiale. I søknaden ønsker vi at du besvarer en eller begge av disse oppgavene:

Designoppgave 1

Med utgangspunkt i tittelen JOIN vil vi at du designer et forslag til en prototype, et objekt eller konsept som oppfyller Norwegian Presence's overordnede verdier, med spesielt fokus på bærekraft. Du står fritt til å tolke temaet, men JOIN kan vise til sammenføyninger, kombinasjon av ulike materialer, konstruksjon og/eller dekonstruksjon. JOIN kan også handle om møter mellom mennesker, samarbeid og kombinasjon av kompetanse.

Designoppgave 2

Med utgangspunkt i tittelen JOIN vil vi at du designer et forslag til et møbel i aluminium, eventuelt i kombinasjon med andre materialer. Forslaget må oppfylle Norwegian Presence's overordnede verdier, med spesielt fokus på bærekraft. Bidragene vil vurderes av prosjektgruppen i samarbeid med Fjordfiesta og Hydro. Et av bidragene vil videreutvikles til en ferdig prototype i samarbeid med disse produsentene. Det utvalgte bidraget vil honoreres med 20 000 kroner. Fjordfiesta eier ferdig prototype og har førsterett til produksjon av designet. Det vil i så fall lages en egen royaltyavtale om produksjon med designeren. Dersom Fjordfiesta ikke setter designet i produksjon, står designeren fritt til å gå videre med designet til en annen produsent.

Krav til søknaden

Søknaden skal sendes i PDF-format og inneholde:

  • Kort prosjektbeskrivelse. Si noe om hvordan bidraget er løst i henhold til designoppgaven og hvordan du ser for deg at prototype kan realiseres og ferdigstilles innen 15.1.2019.
  • Kort tekst som forklarer dine mål og motivasjon for å delta
  • Bilder av objekter / prototyper eller konsept / produktskisser
  • Bilder av tidligere prosjekter
  • CV 

For å kunne delta i utstillingen, må du være til stede under hele designuken som neste år er fra 8.–14. april.

Send søknaden til exhibitions@doga.no innen 31. august, merket med "Milano" og hvilken designoppgave du har valgt. Du kan velge en eller begge oppgavene. Det er også mulig å sende inn ett forslag som vurderes til begge oppgavene. Vennligst spesifiser om du ønsker dette.

Kontaktperson 

Ta kontakt med prosjektleder:

Grete Sivertsen
grete@edited.no
Telefon: 928 58 152

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: