Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

22. november var aktører fra næringen og myndighetene samlet på DOGA for å snakke om muligheter og potensialet som ligger i et offentlig privat samarbeidOpptrinn. 

Ta ut potensialet som ligger i digitalisering

– Opptrinn er et nyetablert samarbeid mellom DOGA, Brønnøysundregistrene og Byggenæringens Landsforening (BNL) som skal identifisere forenklingsinitiativer for å ta ut potensialet som ligger i digitalisering og smart samhandling, forteller Lars Peder Brekk, administrerende direktør i Brønnøysundregistrene.

Han peker på at til tross for at Norge er langt fremme på mange områder innen digitalisering, er det fortsatt mye som skjer analogt.  

En stor utfordring i byggenæringen er kampen mot useriøse aktører og arbeidslivskriminalitet, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL.
En stor utfordring i byggenæringen er kampen mot useriøse aktører og arbeidslivskriminalitet, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL.
Foto: Henrik Njaa

Møte global konkurranse

– Det er mange forbilledlige prosjekter og bedrifter som har kommet langt i å ta i bruk ny teknologi og digitalisere prosesser som gir bedre arbeidsflyt, tjenester og brukeropplevelse. Men utfordringen har hittil vært at digitaliseringen i stor grad skjer stykkevis og delt og ikke gjennom fellesprosjekter, offentlig og privat, hvor deling av data og kunnskap står i førersete. Dette er nødvendig om vi skal sørge for å få en mer lønnsom næring som kan møte global konkurranse.

– Og det er her Opptrinn kommer inn. Opptrinn skal tilrettelegge for smartere samhandling mellom forvaltningen og BAE-næringen. Data kobles på nye måter slik at vi effektiviserer, men også skaper nye, bedre og enklere tjenester. I en aksjonsbasert arena kan næringen og offentlig forvaltning utforske muligheter i hele økosystemer, med fokus på hva brukerne trenger, hva teknologi kan by på og hva organisasjoner kan levere sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i DOGA og initiativtaker til Opptrinn.

Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen kan spare seg selv og Norge for enorme summer,sier Tor Inge Hjemdal, DOGA
Beregninger gjort i Storbritannia viser at det norske gevinstpotensialet er opp mot 100 milliarder kroner årlig, dersom næringen blir heldigital, sier Tor Inge Hjemdal, adm. direktør i DOGA.
Foto: Henrik Njaa

Hva betyr dette i praksis?

– Jeg kan komme med et eksempel. En stor utfordring i byggenæringen er kampen mot useriøse aktører og arbeidslivskriminalitet. Det er blitt utredet og foreslått mange ulike løsninger for å kunne innhente tilstrekkelig informasjon om bedrifter, ansattes kompetanse eller hvem som har utført arbeid på en eiendom, dersom det ikke er søknadspliktig. Men til tross for at det offentlige har sittet på slik informasjon, har selve delingen stoppet opp av ulike årsaker. Dersom vi klarer å lage konsepter som kan løse slik informasjonsdeling, så vil mange brikker falle på plass i kampen mot useriøse aktører og kriminelle aktører, sier administrerende direktør i BNL, Jon Sandnes.

Regjeringens forenklingsarbeid

Opptrinn skal bygge en portefølje av ulike prosjekter. I det første som nå settes i gang, skal man se på forenkling av kjøp og salg av næringseiendom gjennom en selvbetjent meglerpakke. Data fra diverse offentlige registre, kartverket, kommunen med videre, skal kobles på nye og enklere måter til tomten og eiendommen.

Opptrinn skal være drevet av behovene i næringen, aktørene og brukerne og vi ser frem til spennende dialog om dette. Hvordan kan for eksempel BIM-modellen utnyttes bedre, hvilke oppgaver kan automatiseres, hvordan påvirker dette prosessene – eller hvilke nye forretningsmodeller kan dette skape, er noen av mulighetene som skal diskuteres, sier Hjemdal.

– Da DOGA og Brønnøysundregistrene kontaktet meg og fortalte om regjeringens forenklingsarbeid og deres ønske om et samarbeid med byggenæringen, opplevde jeg det som en skikkelig opptur. Ambisjonene i regjeringens forenklingsarbeid, er helt i tråd med våre ønsker om å gjøre næringen bedre til å dele viktig informasjon, avslutter Sandnes.

Hva er Opptrinn?

Brønnøysundregistrene, Altinn, DOGA, Nærings- og fiskeridepartementet og byggenæringen ved BNL har gått sammen om «Opptrinn», som skal være en aksjonsbasert arena for digitalisering av bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.