Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Drar veksler på hverandre

Norsk design er en vekstnæring, men krevende markedstilgang og radikale omstillinger i den globale industrien skaper utfordringer for den norske ferdigvareindustrien.

Norsk ferdigvareindustri favner nærmere 8000 bedrifter med 60 000 ansatte og har en årlig produksjonsverdi er på 121 milliarder kroner. Dette gjør ferdigvarer til en av Norges største industrier. Nå utfordres industrien av både endrede forbrukervaner hvor handel flyttes fra fysiske butikker via netthandel og over i sosiale plattformer og større konkurranse som krever effektivisering av distribusjon og omlegging til smart digitalisering.

I tillegg viser en lang rekke internasjonale undersøkelser at norske bedrifter er sterkere på produkt enn på marked. Dette produktfokuset preger også den norske næringspolitikken, virkemiddelapparatet og akademia.

DOGA med som samarbeidspartner

Ambisjonen er å koble et nettverk av aktører sammen om et felles utviklingsmiljø og forene aktører som er fysisk spredd. Det nye senteret vil bli en brobygger mellom forskning og kommersialisering – og bidra til bærekraftig vekst i design- og merkevaredrevet ferdigvareindustri.

– For DOGA er det viktig å støtte opp om ambisiøse og tverrfaglig samarbeid som dette. Dette er et initiativ som vil bidra til å øke konkurransekraften for norsk design både hjemme og ute, og vil legge til rette for mer bærekraftige løsninger, sier Anita Cecilie Drabløs fra DOGA, prosjektleder for initiativet.

Vi har store muligheter for å utvikle industrien her, men vi ser et sterk behov for et nasjonalt kompetanseløft langs hele verdikjeden i Norge.

Gerda Sørhus Fuglerud

Eier og daglig leder Oleana

Nå er det behov for både økt kompetanse og mer erfaringsutveksling. Gjennom det nye, nasjonale senteret vil aktørene kunne dra veksler på hverandre og samarbeide mere med forsknings- og utdanningsmiljøene for å stå bedre rustet i møtet med disse utfordringene.

Kompetanseutvikling og kunnskapsdeling gjennom felles prosjekter skal sette fart på innovasjonstempoet, samt tette gapet som i dag finnes mellom forskning, design, teknologi, digitalisering, produksjon og kommersialisering. Det finnes ikke et nasjonalt kompetansesenter for disse bransjene i dag.

– For å stå sterkere i den internasjonale konkurransen må vi stå sammen og dra nytte av hverandres erfaringer og kompetanse. Målet er å styrke konkurransekraften i næringene ved å satse sterkere på bærekraftig utvikling, både med tanke på miljø, bedrifts- og samfunnsøkonomi. Vi gleder oss til å bidra slik at næringene våre vil stå bedre rustet i et utfordrende og spennende internasjonalt marked i årene som kommer, sier Øystein Vikingsen Fauske, Direktør for produktutvikling, digitalisering og HR i Ekornes. 

Lanseres januar 2021

I disse dager igangsettes et forprosjekt støttet av Innovasjon Norge som skal danne grunnlaget for etableringen av det nye, nasjonale kompetansesenteret.

Gjennom forprosjektet skal aktører, FoU-miljøer, utfordringer, muligheter og suksessfaktorer kartlegges og gjennomgås. Forprosjektet skal munne ut i definerte målsetninger og handlingsplaner innenfor de prioriterte satsningsområdene bærekraft, digitalisering, teknologi og markedsorientering. Det nye nasjonale senteret skal etter planen lanseres i januar 2021.

Disse står bak initiativet

Bak initiativet står næringsklyngene Norwegian Rooms, klyngen Norwegian Fashion & Textile Agenda og foreningen Norwegian Fashion Hub, Møbelkraft/3D Knitting & Technology i Sykkylven, samt Norsk Industri med bransjeforeningene Designindustrien og Teko.