Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Gnist-programmet skal utfordre vanetenkning og skape en arena for innovasjon for å løse komplekse utfordringer ved hjelp av designmetodikk, samhandling på tvers og innbyggerinvolvering.

Hver Gnist-kommune får en tilrettelagd prosess, hvor DOGA bistår med å koble design- og arkitekturkompetanse sammen med lokalt næringsliv, innbyggere og andre relevante aktører for å drive frem nyskapende konsepter og løsninger som bidrar til mer bærekraftig steds- og næringsutvikling.

Fra 1. februar 2023 kan din kommune søke om å få delta. Alle landets kommuner kan søke, men det er kun en håndfull som kommer gjennom nåløyet:  

– Basert på tidligere års erfaringer vet vi at det er mange ambisiøse og innovasjonsvillige kommuner der ute, og vi gleder oss til å starte opp en ny runde, sier Malin Kock Hansen, seniorrådgiver i DOGA og leder for Gnist-programmet. 

Opptil ti kommuner vil bli valgt ut til den første fasen, hvorav fem går videre som Gnist-kommuner. De øvrige fem blir invitert til å være aktive følgekommuner gjennom hele prosessen. 

Delta på webinar! 

Vil du vite mer? I forbindelse med åpningen av søknadsportalen 1. februar, inviterer DOGA til webinar. Her får du mer informasjon om programmet, og tidligere Gnist-kommuner vil dele inspirerende resultater og erfaringer. Vi forteller også om endringer som det er viktig å få med seg.

Enda mer vekt på bærekraft 

Kommunene spiller en viktig rolle for at vi skal få til en bærekraftig utvikling. Gnist-programmet vil derfor legge enda mer vekt på bærekraft og sirkularitet fremover.  

– Sammen med kommunene vil vi utforske hva det vil si å løse utfordringer lokalt på en måte som møter både nåtidens og framtidens ønsker og behov. Rent konkret vil vi ta utgangspunkt i eksisterende ressurser og kvaliteter, og gi kommunene retning og sammenheng mellom kortsiktig og langsiktige grep, forteller Malin Kock Hansen.

Portrett av Malin Kock Hansen i gul- og hvitstripet kjole, stående på gangbro.
– Gjennom Gnist vil vi løfte frem utfordringer som går igjen mange steder, og stimulere til å finne løsninger som andre kommuner også kan ha nytte av, sier Malin Koch Hansen, seniorrådgiver i DOGA og leder for Gnist-programmet.
Foto: Karine Johansen

Innovasjon tidlig i prosessen 

Gnist er innovasjon i tidlig fase, det vil si at man ennå ikke har et klart bilde av utfordringen som skal løses, og hvordan man best går fram for å løse den. Erfaringene fra de tidligere rundene viser at det er i denne fasen av innovasjonsprosessen hvor det både er rom og behov for å jobbe på nye måter med systemisk tenkning og designmetodikk. Det sikrer eierskap og engasjement og mer treffsikre, helhetlige og langsiktige løsninger.  

Vil dele kunnskapen med flere kommuner 

Kunnskapsdeling og skalering av metoder og løsninger er også en viktig del av Gnist-programmet. Kommuner over hele landet som er interessert i innovative metoder og løsninger for bærekraftig steds- og næringsutvikling vil bli invitert til å ta del i både fysiske og digitale samlinger. 

– Gjennom Gnist vil vi løfte frem utfordringer som går igjen mange steder, og stimulere til å finne løsninger som andre kommuner også kan ha nytte av, konstaterer Kock Hansen. 

Hva er Gnist?

Gnist er DOGAs innovasjonsprogram for kommuner som er ute etter nyskapende og samskapende metoder og konsepter for bærekraftig steds- og næringsutvikling, med utgangspunkt i lokale utfordringer.

Nordic Edge og OsloMet er samarbeidspartnere og bidrar med nyttig kompetanse. Fylkeskommunene er sentrale støttespillere og bidrar med finansiering. Relevante aktører i virkemiddelapparatet blir i tillegg koblet på prosessen.

1. februar 2023 lanseres fjerde runde av programmet, og kommuner i hele landet er invitert til å søke om å bli Gnist-kommuner. Søknadsfristen er 31. mars 2023. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.