Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

– Det gleder meg å høre at det er stor internasjonal interesse for norsk arkitektur. Å fremme norsk arkitektureksport har vært en viktig prioritering for regjeringen. Norsk arkitektur er basert på den norske samfunnsmodellen og skaper inkluderende og bærekraftige bygninger og omgivelser. Denne anerkjennelsen viser at vi er på rett vei, sier kulturminister Trine Skei Grande.

World Architecture Festival er et årlig arrangement som kårer de beste arkitekturprosjektene blant innsendte bidrag fra hele verden. I år er norske prosjekter nominert i 11 av konkurransens 35 kategorier – alt fra områdeplaner til bolighus – og de utvalgte prosjektene viser bredden i dagens norske arkitektpraksis.

­– Dette er helt uten sidestykke. Dette bekrefter den store interessen for norsk arkitektur ute i verden akkurat nå, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i Design og arkitektur Norge (DOGA).

Vinnerne vil bli kåret under festivalen som finner sted i Amsterdam fra 28.–30. november 2018.

Eksportprogrammet for arkitektur

Av de syv nominerte arkitektbedriftene deltar fem i eksportprogrammet Arkitektur ut i verden som ledes av Innovasjon Norge og DOGA på oppdrag fra Kulturdepartementet. Programmet er det første i sitt slag for arkitekturbransjen i Norge.

– Vi er stolte av at hele fem av Arkitektur ut i verden-bedriftene er nominert. Norsk arkitekturbransje er i verdensklasse, og har et stort potensial for internasjonal vekst, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth. 

Av de nominerte bedriftene er Haugen/Zohar Arkitekter, Helen & Hard, Lund Hagem Arkitekter, Reiulf Ramstad Arkitekter og Rodeo Arkitekter med i eksportprogrammet.

Nominerte bedrifter og prosjekter

Haugen/Zohar Arkitekter AS, Oslo

 Helen & Hard AS, Stavanger

Lund Hagem Arkitekter AS, Oslo

Lund Hagem Arkitekter AS og Atelier Oslo AS, Oslo

 • Deichmanske bibliotek, Oslo 
  Nominert i kategoriene Kultur – fremtidige prosjekter og Fremtidens glassbygg
  Prosjektet er utviklet i partnerskap med Atelier Oslo

Reiulf Ramstad Arkitekter AS, Oslo 

 • NTNU i Gjøvik
  Nominert i kategoriene Høyere utdanning og forskning – fullførte bygg og Beste bruk av sertifisert tre

Rodeo Arkitekter AS, Oslo og Lala Tøyen AS

 • Handlingsplan for et bilfritt Oslo
  Nominert i kategorien Infrastruktur – fremtidige prosjekter
  Samme prosjekt er nominert i kategorien Områdeplanlegging – fremtidig prosjekt

Nordic office of Architecture

CODE arkitekter 

Arkitektur ut i verden

Arkitektur ut i verden er et skreddersydd program for norske arkitektbedrifter med fokus på eksport og internasjonale markeder. Programmet er en del av regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring og et samarbeid mellom Kulturdepartementet, Innovasjon Norge og DOGA. Målet er å svare på bransjens utfordringer og bidra til økt omsetning og konkurransekraft i utlandet.

Programmet ble lansert høsten 2017 og vil pågå ut 2018. Alle norske arkitektbedrifter kunne søke om å få delta. Et internasjonalt ekspertpanel valgte ut følgende sju bedrifter blant søkerne:

Kontakter for Arkitektur ut i verden:

Innovasjon Norge: Margit Klingen Daams
DOGA: Ingerid Helsing Almaas

Om World Architecture Festival

World Architecture Festival er en årlig festival og messe for arkitekturbransjen. Den første festivalen ble arrangert i Barcelona i 2008. Flere hundre prosjekter meldes inn til konkurransen, og mer enn 200 av disse velges ut til en live-presentasjon under festivalen. Arkitektene betaler en avgift for å delta. Innsending av prosjekter skjer på frivillig basis og festivalen kontrollerer ikke hvem som sender inn bidrag. 

Prisutdelingene er sentrale på festivalen, som er det eneste verdensomspennende arrangementet der arkitekter presenterer sine fullførte bygg og fremtidige prosjekter foran et panel av internasjonalt anerkjente jurymedlemmer og delegater fra hele verden.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: