Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Den rykende ferske boken «Innovating with People – Inclusive Design and Architecture» skal hjelpe arkitekter, byggherrer, designere og andre aktører i byggeprosjekter med å jobbe mer inkluderende og brukerrettet.

– Dette er noe som har manglet innen arkitekturen. Litteraturen som eksisterte på området var så omfattende at selv de enkleste innføringene fremstår som ugjennomtrengelige mursteiner. Vi har skrevet en enkel, lettlest håndbok som alle kan få noe ut av uansett utgangspunkt eller rolle, sier Onny Eikhaug.

Hun er bokens sjefredaktør og hovedforfatter, leder organisasjonen Design for All Europe og har 13 års fartstid innen inkluderende design. Ifølge Eikhaug er boken lagt opp for å la arkitekter, utbyggere og andre aktører komme raskt i gang med inkluderende arkitektur gjennom en rekke praktisk orienterte prosesser. Samtidig synliggjør den det store innovasjonspotensialet som ligger i en slik tilnærming, godt dokumentert gjennom norske og internasjonale eksempler.

Boken ble lansert på et arrangement i Arkitektenes hus i Oslo fredag 10. mai, og er en del av DOGAs program for inkluderende design.

– Til neste år er det 17 år siden vi begynte å jobbe med inkluderende design, og denne boken gjør at vi for alvor også tar den inkluderende tankegangen inn i arkitektur og byrom, sier Victoria Høisæther, rådgiver for Nyskapingsprogrammet Design for alle i DOGA.

Vinn-vinn for alle

Ledende kapasiteter innen både arkitektur og inkluderende design har bidratt til boken som DOGA nå har lansert. Medredaktør Rama Gheerawo er administrerende direktør for Helen Hamlyn Centre for Design ved Royal College of Art i Storbritannia, som har sørget for en inkluderende og tverrfaglig tilnærming i nærmere 300 designprosjekter siden senteret ble grunnlagt i 1991.

– Gjør du et inkluderende prosjekt på en skikkelig måte, blir det en vinn-vinn-situasjon både for samfunnet, næringslivet og individet. For å få dette til må vi bringe sammen alle interessentene i et byggeprosjekt: arkitekter, utbyggere, designere og de som skal bruke bygningen når den er ferdig, sier Gheerawo.

– Gjør du et inkluderende prosjekt på en skikkelig måte, blir det en vinn-vinn-situasjon både for samfunnet, næringslivet og individet.

Rama Gheerawo

Adm. dir. for Helen Hamlyn Centre for Design

Gjennomsyrer designprofesjonen

Den nylanserte boken bygger videre på utgivelsen “Innovating with People: The Business of Inclusive Design”, som ble utgitt i 2010, og som retter seg mot produkt- og industridesign. Onny Eikhaug forteller at inkluderende design – tuftet på en forståelse av menneskelig mangfold – nå gjennomsyrer store deler av dagens designprofesjon. Hun mener det er på høy tid at arkitekturen følger etter og lærer av dem.

– For noen tiår siden var inkluderende elementer noe man la til i slutten av en designprosess. Nå er det nesten umulig å se for seg en profesjonell designprosess som ikke er grunnleggende inkluderende og brukerrettet i sin natur. Jobber du ikke inkluderende, jobber du ekskluderende, og det gir ingen mening i 2019, sier Eikhaug.

Inkluderende sykehus

John Arne Bjerknes, designleder og seniorpartner i arkitektfirmaet Nordic — Office of Architecture, har deltatt i en rekke prosjekter der inkluderende design har spilt en nøkkelrolle. Blant disse finner vi sykehuset og bydelen St. Olavs Hospital i Trondheim, som mottok Innovasjonsprisen for universell utforming i 2014.

– Komplekse problemer krever enkle ideer, og du finner knapt noe mer komplekst enn å skulle bygge et stort sykehus. Vi løste dette gjennom en holistisk tilnærming til inkluderende design, og dette la føringer på alt fra plassering av sengepostene på avdelingene, til sykehusets plassering i byen, forteller Bjerknes.

En av arkitektene som har bidrar i «Innovating with People – Inclusive Design and Architecture” er Masashi Kajita, som er assisterende professor ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK).

Masashi Kajita holder foredrag. Han står ved et bord, foran en storskjerm og snakker til en forsamling som sitter til høyre for han.
Masashi Kajita er en av de internasjonale ekspertene som har vært involvert i boken. Han er assisterende professor ved Institutt for arkitektur og design (KADK) og presenterte inkluderende design perspektivet i arkitekturutdannelsen ved KADK.

– Denne boken viser hvordan man kan utfordre eksisterende tankemønstre og være innovativ og skapende i et arkitekturprosjekt gjennom inkluderende metoder, sier han.

 

FAKTA om Innovating with People – Inclusive Design and Architecture

  • En fagbok som viser hvordan inkluderende design kan være en driver for innovasjon i design- og arkitekturprosesser.
  • Boken er rettet mot alle som ønsker å utvikle mer brukervennlige produkter, tjenester, bygninger og byrom og bidra til et mer inkluderende samfunn for alle.
  • Bak boken står Design og arkitektur Norge (DOGA) med sjefsredaktør Onny Eikhaug og redaktørene og forfatterne Rama Gheerawo, Marianne Støren Berg, Cian Plumb, Merih Kunur og Victoria Høisæther. Boken er illustrert av Maureen Valfort.
  • Boken ble lansert 10. mai 2019 og kan kjøpes på Amazon.com og lastes ned på Kindle.

Kontaktpersoner:

  • Victoria Høisæther, DOGA, rådgiver Nyskapingsprogrammet Design for alle, tlf. 97 72 32 14
  • Onny Eikhaug, sjefredaktør, tlf. 99 29 25 00

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med:

  • Victoria Høisæther
    Seniorrådgiver, Satsingsområde Fremtidens produksjon, Design for alle