Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Målet var å fremme Norden som et attraktivt oppstartsområde som teknologiinvestorer ikke bør gå glipp av. Den nordiske designkapasiteten og -tradisjonen er en sentral komponent i dette.

For å øke oppmerksomheten rundt hva de nordiske landene kan tilby inviterte derfor Dansk Design Center til en allianse med sine søsterorganisasjoner i Sverige og Norge – Stiftelsen svensk industridesign og Design og arkitektur Norge (DOGA).

Gjennom en felles innsats og i samarbeid med et bredt spekter av nordiske virksomheter, skapte det fellesskapet en merkbar tilstedeværelse på konferansen. Samarbeidet ble finansiert av Nordisk ministerråd, og bestod av to arrangementer som synliggjorde det nordiske design-DNAet som et konkurransefortrinn:

  • Rebuild, rethink, design-think your city
  • Nordic Startup DNA 

Rebuild, rethink, design-think your city

Nordiske byer trekkes oftere og oftere frem som gode forbilder og har gjentatte ganger fått anerkjente, internasjonale priser. Men hva er det nordiske byer har å tilby, hvordan kan ‘big data’, loT og bruk av sensorer osv. skape bedre, mer levende og tilkoblede byer?

Vårt arrangement illustrerte og diskuterte hvordan man kan se den nordiske byen som en arena for å designe en fremtid med mennesket i sentrum, i stedet for teknologien.

Se mer i film fra Dansk Design Center nedenfor. 

Nordic Startup DNA 

Det andre arrangementet fremhevet det nordiske oppstarts- og vekstøkosystemet. Dette økosystemet produserer flere enhjørninger – nye bedrifter med en markedsverdi over $ 1 milliard – per innbygger enn noen annen region i verden. Men dessverre flyttes mange av disse bedriftene enten ut av regionen eller EU eller finansieres utenfor regionen, og frarøver dermed landene i regionen vekst, teknologisk utvikling, skatteinntekter og talenter.

Nard Schreurs, direktør for eHelse og smart tech i IKT-Norge, var invitert til å fasiliterte en paneldebatt under arrangementet og mener at Norge og Norden har en lang tradisjon på god og menneskenær design.

– Grunnen til at gjenstander og arkitektur fra Skandinavia har hatt et kvalitetsstempel gjennom flere tiår henger sterkt sammen med evnen til å kombinere det estetiske med det funksjonelle og med en sammenhengende forståelse av menneskelige verdier. Nye selskaper som Nyby og No Isolation er gode eksempler på dette, men vi trenger mange flere.

Norske teknologiselskaper trenger å satse på kvalitet og tillit gjennom innebygd personvern og sikkerhet, men også design. Det siste har vært undervurdert som måten å markedsføre norsk teknologi på, konkluderer Schreurs.

Les mer i kommentar fra Schreurs, opprinnelig publisert i Computerworld.

Les mer om SXSW Interactive her

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: