Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Regjeringen øker reisestøtten til kunstnere og kulturaktører med nærmere 40 prosent i 2017, til 12,8 millioner kroner. Dette kunne statssekretær Laila Bokhari i dag meddele de syv kunstfaglige organisasjonene (Danse- og teatersentrum, DOGA, Norsk filminstitutt, Norwegian Crafts, NORLA, OCA og Music Norway).

– Reisestøtten bidrar til at norske kunstnere og kulturaktører kan delta på sentrale internasjonale arenaer og gjøre seg gjeldende i utlandet. Dette gir arbeidsmuligheter og en tydeligere norsk stemme i den globale dialogen om kunstuttrykkenes utvikling, sa statssekretær Bokhari under møtet.

Reisestøtte gis til kunstnere som er invitert til oppdrag ved profesjonelle scener og kunstarenaer i utlandet. Støtten er en viktig del av regjeringens innsats for å styrke norsk kulturlivs internasjonale muligheter.

Vil du søke midler? Søk på Stikk.no.