Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Dette debattinnlegget var også publisert i Finansavisen den 26. november 2019.

I Norge popper det stadig opp nye teknologidrevne selskaper – eller techselskaper, som vi gjerne kaller dem. Disse selskapene er populære investeringsobjekter. Skal vi gjette, skyldes dette at investorene tenker at høy teknologikompetanse øker sannsynligheten for at selskapene vil lykkes og dermed sørge for en solid avkastning. Men stemmer dette?

Unngå å feile

Det amerikanske analysebyrået CB Insights publiserte nylig en studie som viser at oppstartsselskaper som feiler gjør det fordi de ikke svarer på et markedsbehov, ikke har riktig team, blir utkonkurrert, har et lite brukervennlig produkt, ignorerer kundene og er dårlige på markedsføring og timing.

Dagens tips til alle dere investorer der ute: Det finnes en fagdisiplin som kan eliminere de viktigste årsakene til at nystartede bedrifter mislykkes. Denne fagdisiplinen er design.

Designere kan hjelpe bedrifter med å øke treffsikkerheten på det de leverer til markedet. Dette gjør de ved å sette brukeren i fokus og ved kontinuerlig å forbedre og justere løsningene gjennom brukertesting. De utfordrer vanetenkning, og setter sammen gode, tverrfaglige team. De har verktøy og metoder som gir innsikt i mennesker og marked, og de er trent til å omsette denne innsikten til brukervennlige produkter og tjenester. De inkluderer alltid kundene fra start og gjør grundige undersøkelser som sørger for riktig timing.

Flere internasjonale studier bekrefter at designdrevne selskaper er mer lønnsomme enn konkurrenter som ikke har design på agendaen.

Tarald Trønnes

Seniorrådgiver, DOGA

Design er lønnsomt

Flere internasjonale studier bekrefter at designdrevne selskaper er mer lønnsomme enn konkurrenter som ikke har design på agendaen. Teknologigiganter som Apple, Uber og IBM er eksempler på designdrevne selskaper som har lykkes fordi de har satt brukeren først. Her hjemme er Ulstein, Lofoten og Flokk eksempler på vellykkede bedrifter som har design fullstendig integrert i sin forretningsdrift.

Teknologi er bare et middel for å skape verdi for kunder. For å lykkes i markedet må dagens produkter og tjenester levere på dype kundebehov og skille seg ut fra konkurrentene. Som investor kan du derfor redusere din risiko ved å stille tre enkle spørsmål:

  1. Har firmaet ansatt designere, eller klart å sikre et tett samarbeid med et designbyrå?
  2. Er designere drivende for hele utviklingsprosessen, eller kun utførende produksjonsressurs?
  3. Hvor stor innflytelse har designere på strategiske veivalg i firmaet?

Tør du å investere i et selskap som ikke kan svare ja på disse spørsmålene?

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: