Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Hvorfor

En innovasjon er noe nytt, må være nyttig og må kunne nyttiggjøres. For å få til innovasjon må det legges til rette for og skape oppslutning om målrettet samarbeid mot felles mål.

Regjerningens eget utvalg for grønn konkurransekraft har pekt på byggenæringen som en næring der det er rom for mer innovasjon enn hva som er tilfellet i dag. Det er flere gode initiativ og tiltak, men det er nødvendig å igangsette strukturerte, langsiktige innovasjonsprosesser med målsetting om konkrete innovasjoner som kan omsettes i næringen. Vi løser ikke innovasjonsutfordringer vi har alene. For å gjøre det trengs det samhandling og lederskap – å gjøre de riktige tingene sammen med de rette ressursene. Det er innovasjonsprosesser i byggenæringen vi ønsker å legge til rette for.

Hva

Grønn byggallianse og DOGA etablerer i samarbeid med strategiske partnere en strukturert prosess for å utvikle gode idéer til innovative produkter, løsninger og/eller tjenester.

Vi tar tak i gode initiativer som arbeidet og idéene fra Byggfloken, og bygger videre på dette og de ulike aktørene i prosessen, som Circular Norway, Æra og andre. Innovasjonsprosessen vil avdekke tematiske utfordringer, inneholde et akseleratorprogram, kommersialisering og skaleringsprosesser. Målsettingen er konkrete innovasjoner for byggenæringa som lever videre rent kommersielt.

Illustrasjon piler 1-2-3

Hvordan

Dette er en 3 trinns innovasjonsprosess som går over ett år, hvor det fokuseres på et tema.

 1. I første fase kartlegges utfordringer og behov samt at årets tema utvikles og besluttes. Her vil vi ta med oss det gode arbeidet som allerede er gjort. Beslutning fattes av partnerne i programmet. Ressurspartnere og eksperter bidrar til utvikling og forankring.
 2. I andre fase vil nye ideer utvikles samt at det åpnes for innspill og ideer fra eksterne.

 3. I tredje fase vil ideer videreutvikles med et akseleratorprogram, samt at det i etterkant vil arbeides med kommersialisering.

Hvem

Programmet organiseres som en partnermodell med tre typer engasjement (se illustrasjon over). Vi ønsker bred tilslutning av bedrifter som kan bidra i alle tre faser. Initiativet har allerede tiltrukket seg en rekke aktører, men vi vil gjerne ha med flere.

Virker dette interessant å delta på?
For mer informasjon, ta kontakt med: anders.nohrewallden@byggalliansen.no, mobil: 932 34 955 eller roar@6cst.no, mobil: 950 70 594, eller reservér en plass på møtet den 3. desember (se under).

Partnermodellen er slik: 6-7 partnere (bidrar med kapital og egeninnsats), 15-20 ressurspartnere (bidrar med kapital og egeninnsats), 30-40 innovasjonspartnere (bidrar med egeninnsats).

Om du fremdeles lurer på “What's in it for me”?

De ulike partnerne får:

 • ny kunnskap
 • nye nettverk
 • nye forretningsmodeller
 • nye samarbeidsmodeller
 • synlighet
 • nye løsninger (innovasjon) som du får først tilgang på

Meld din interesse

DOGA og Grønn byggallianse vil avholde et informasjonsmøte den 3. desember for de som har meldt sin interesse. I etterkant av dette møtet vil det avklares hvilke aktører som bidrar med hva inn i programmet. Programmet vil ha oppstart medio januar 2019. 

Ønsker du å delta 3. desember? Send en e-post til post@doga.no. Merk e-posten med "Innovasjonsprosesser i byggenæringen".

Om initiativtakerne: DOGA er et innovasjonsverktøy for Næringsdepartementet. Grønn byggallianse er en bransjeorganisasjon for økt bærekraft i byggenæringen med medlemmer fra private eiendomsutviklere som har nytenking, i et bærekraftig perspektiv, som agenda. DOGA og Grønn byggallianse står som eiere av prosessen og DOGA for den daglige driften av prosessen. Ulike andre aktører vil bidra i prosessen med fasilitering, akselerator og kommersialisering.

Fakta:
Veikart for smart omstilling

Regjeringens eget utvalg for grønn konkurransekraft er omfattet av 11 veikart, hvor det ene veikartet heter «veikart for smart omstilling». Hovedelementene i dette er at selskapene må;

 • Omprioritere tid til 70/ 20/10, hvor 70 % er daglig drift, 20 % er utvikling og 10 % er knyttet til innovasjon
 • Samarbeide tverrsektorielt
 • Utvikle bærekraftige forretningsmodeller

Skal vi lykkes med reell innovasjon gjennom nettverket må personer og selskaper som bidrar inn ha med seg kompetanse, innovasjonsevne- og vilje inn i arbeidet. Dvs. at selskapene som bidrar også må ha innovasjon som tema inn i sine ledelser og styrer, sin strategi og i konkrete handlinger.

Skal du registere mer enn én person, ber vi deg gjennomføre registreringen en gang per deltaker. Dette er for å gi oss oversikt i vårt regnskapssystem.

Fakturainformasjon

Vennligst fyll inn alle felter slik vi kan sende deg en faktura og fullføre registreringen. Påmeldingen er bindende.

Ønsker du å motta informasjon fra DOGA i fremtiden? Gi oss beskjed under.

Ja, jeg vil motta det følgende:
Jeg vil ha informasjon om: