Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

En forkortet versjon av denne kommentaren stod på trykk i Aftenposten 21. juni 2018. 

I de siste par ukene har det kommet et ras av kritikk, til og med underskriftskampanje, mot forslaget til ny logo i Oslo kommune. Nye profiler møter ofte motstand. Slakt, latterliggjøring, men også faglige innspill får spalteplass. Argumentasjonen er gjerne preget av tapsaversjon og følelser. Ikke sjelden blir en ny logo møtt med kritikk fordi mange har eierskap til den eksisterende.

Teknologi er ikke nok

Norge er i gang med en omfattende digital transformasjon. Regjeringen Solberg har som ambisjon at Norge de neste ti årene skal bli Europas «digitale vinner». For å møte den pågående omstillingen og digitaliseringen er det imidlertid ikke nok med sofistikert teknologi. Vi vil bare lykkes når vi setter menneskene som faktisk skal bruke teknologien i sentrum for utviklingen. 

Til det trenger vi ikke bare teknologer, men også mange andre fagfolk, spesielt designere. Hvorfor? Jo, fordi designere har metoder og prosesser som setter mennesket i sentrum, som håndterer komplekse problemstillinger og sørger for å involvere brukerne underveis. Det må til for å utvikle funksjonelle og attraktive visuelle og digitale løsninger som er lette å lære og gode å bruke for alle. 

Man kan like eller ikke like utformingen av en logo. Men Oslo kommune fortjener anerkjennelse for å jobbe profesjonelt og helhetlig.

Benedicte Wildhagen, DOGA

Benedicte Wildhagen står på en talerstol med en liten mikrofon festet til kinne. Bak henne er en rustikk murvekk med bokstavene D G A reflektert i lys.
Benedicte Wildhagen er designrådgiver på DOGA. Foto: Sverre Chr. Jarild
Foto: Sverre Chr. Jarild

Logoen er del av en helhet

Men vi trenger også modige oppdragsgivere. Offentlig sektor må omstilles, det er nødvendig å tenke nytt om roller og systemer og ha vilje til å endre disse for å levere bedre og mer effektive tjenester til innbyggerne. I Oslo jobber kommunen langsiktig med dette, og har nå også startet arbeidet med å fornye sin visuelle identitet. Man kan like eller ikke like utformingen av en logo. Men Oslo kommune fortjener anerkjennelse for å jobbe profesjonelt og helhetlig. En forenklet logo bør ikke vurderes alene, men betraktes som del av en helhet. 

Langsiktig investering

Å oppgradere og utvikle en visuell identitet er en langsiktig investering. Arbeidet handler både om en nødvendig opprydding og forenkling, om å ta vare på historien og om å tilpasse seg en ny digital hverdag. Da må vi også våge å gi slipp på noe.

 

En av øyene i Oslofjorden en lettskyet sommerdag. På øya er det små hytter malt i gult, grønt og grønt. Forslaget til Oslos nye logo er i sort midt på bildet.
Foto: VisitOSLO/Thomas Johannessen. Lite bilde: Ekely
Foto: VisitOSLO/Thomas Johannessen/Creuna
Oslo sett fra sjøen en sommerkveld. Oslo havnelager og andre bygninger speiler seg i vannet. Forslaget til ny logo for Oslo kommune er i hvitt, plassert midt på bildet.
Forslaget til ny visuell identitet for Oslo kommune er utarbeidet av Creuna. Det skal behandles og godkjennes av bystyret i løpet av 2018.
Foto: Ekely/Creuna

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: