Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Kronikken ble først trykket i Dagens Næringsliv tirsdag 16. oktober 2018. 

Helsenæringen er en av de raskest voksende næringene i verden og representerer et enormt potensial for verdiskaping i dobbel forstand. Helse gir store muligheter for næringslivet både i hjemmemarkedet og internasjonalt, samtidig som næringen kan bidra til å til å løse helse- og omsorgsutfordringene i Norge de neste tiårene. Men helsenæringen må unngå å bli overkjørt av internasjonale aktører i samme grad som for eksempel mediebransjen har opplevd.

Stortingsmelding på trappene

Det er mye som står på innovasjonsagendaen i Helse-Norge for tiden. Sektoren må levere mer helse til flere uten at det krever mer ressurser. Og til neste år kommer regjeringens første stortingsmelding om helsenæringen som skal beskrive hvordan denne industrien kan bidra til økt verdiskaping, nye lønnsomme arbeidsplasser, mer effektiv ressursbruk og bedre helsepolitisk måloppnåelse.

Både i Norge og resten av verden er helsesektoren på vei til å bli heldigitalisert. Utviklingen skaper et stort og åpent rom for nye ideer og løsninger. Og de kommer i rekordfart fra store internasjonale selskaper. Men norske aktører som vil gå inn i dette mulighetsrommet, kan også lykkes. Under én forutsetning: De må bli gode på å bruke design.

Fordi: Sofistikert teknologi alene er ikke nok. Det er et stort behov for systemer, tjenester og produkter som er godt tilrettelagt for bruk, som fungerer i samspill med hverandre og som gjenspeiler de samfunnsverdiene vi ønsker å underbygge.

Design gir konkurransefortrinn

Designere håndterer krysningspunktet mellom hva brukerne trenger, hva teknologi kan by på og hva organisasjoner kan levere. Noe av fagets styrke er den metodiske tilnærmingen til det kulturelle, sosiale, emosjonelle og sanselige. Slike menneskelige faktorer får som oftest altfor liten oppmerksomhet i utviklingsprosesser.

Norge er blant de beste i klassen på sikkerhet og personvern. Legger vi til design, får vi et stort konkurransefortrinn som gjør at vi kan hevde oss internasjonalt. I aprilutgaven av Computerworld, skrev Nard Schreurs, direktør for e-helse i IKTNorge:«Stol på design! Norske teknologiselskaper trenger å satse på kvalitet og tillit gjennom innebygd personvern, sikkerhet og design. Det siste har vært undervurdert som måten å utvikle og markedsføre norsk teknologi på».

All form for utvikling og endring kan medføre en risiko. Men fordi designprosessen inkluderer så mange perspektiver og har en repeterende og utforskende tilnærming, så øker treffsikkerhet og risiko kan reduseres.

Silicon Valley har skjønt det

Det er lenge siden Silicon Valley skjønte at design var en nøkkelfaktor for utvikling av nye, lønnsomme teknologiske produkter og tjenester. Dette har gitt dem en kolossal fordel som vinner markedsandeler verden over.

Heldigvis blir det flere og flere som skjønner at design gir konkurransefortrinn her hjemme. Magasinet Forbes publiserte nylig en artikkel om hvordan norske startups blomstrer for tiden. I artikkelen trekker de spesielt frem ed-techselskapet Kahoot og med-techselskapet No Isolation som har lykkes med å hentet inn mest investormidler internasjonalt. Tilfeldig? Neppe. Begge disse startupbedriftene har design som en integrert del av sin forretningsmodell og har utnyttet design strategisk fra start.

Sikkerhet, personvern – og design

Regjeringen har nettopp lagt frem «Digital21», en plan som skal fremme næringslivets evne og mulighet til både å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen. Det er et paradoks at design glimrer med sitt fravær i denne planen. Dette må ikke gjenta seg i stortingsmeldingen om helsenæringen. Der bør design, i likhet med sikkerhet og personvern defineres som bærebjelker.

Designfeltet i Norge ligger langt fremme, ja, helt i front internasjonalt. Tar du ut designerne blir produktet nødvendigvis ikke dårlig, men det blir ikke så bra som det kunne vært. Og da kommer det andre aktører som vinner markedet, fordi de har løst utfordringer for brukerne på en enklere og mer attraktiv måte. Så enkelt og så vanskelig er det.

Fredrik Matheson, Design Lead i Bekk, leder av IxDA Oslo
Sigrun Vik, Lead tjenestedesigner og Head of Health, EGGS Design
Jonathan Romm, phd-stipendiat Centre for Connected Care (C3), Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) og designer i Halogen
Benedicte Wildhagen, seniorrådgiver design, Design og arkitektur Norge (DOGA)