Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Sarpsborg er en av kommunene du kan treffe i dialogmøtene DOGA arrangerer.

Årets Gnist-kommuner er Averøy, Andøy, Sarpsborg, Kragerø og Grue. Dette er fem ambisiøse og proaktive kommuner som ønsker å finne nye måter å håndtere sine utfordringer på. Kan din kompetanse hjelpe dem?

Last ned dialogdokument 2023 (pdf)

Hvorfor bli med?

Gnist har siden oppstarten i 2019 fått en tydelig og sterk posisjon, både som et effektivt leverandørutviklingsprogram, som en arena der kommuner jobber med samskaping på helt nye måter, og som et viktig innovasjonsvirkemiddel for å jobbe med innovasjon i tidlig fase i stedstviklingsprosesser.

Mange offentlige aktører følger arbeidet med Gnist tett, og gode resultater her kan åpne for bruk av denne tilnærmingen i mange flere virksomheter i både offentlig og privat sektor. I år skal vi i større grad tilrettelegge for testing og prototyping av løsninger og resultatene skal vises på Nordic Edge Expo i 2024. Å delta i Gnist gir innovatører er stor visningsplattform og vi tror derfor det er både innholdsmessig spennende og markedsmessig interessant å delta, selv om de økonomiske rammene er trange.

Møt kommunene du kan samarbeide med

Sammen med DOGA og Gnist-teamet inviterer hver av kommunene til dialogmøter. Dette gir potensielle leverandører og kommunene anledning til å bli litt kjent i forkant av anskaffelsesprosessen. Hver kommune er ansvarlig for anskaffelsen av et innovasjonsteam, men får bistand fra Gnist-teamet i dette arbeidet.

Med dialogmøtene får vi innsikt i markedet og behovene der ute, og vi tror møtene vil bidra til bedre og mer treffsikre anskaffelsesdokumenter. Vi håper også at dette vil gjør det enklere og mer givende for innovatørene å gi tilbud.

Informasjon om dialogmøtene, anskaffelsesprosessen, kommunene og deres utfordringer finner du i dialogdokumentet. Vi anbefaler at alle som skal delta i møtene leser dette underlaget.

Les et kort sammendrag av prosjektene

Hvem kan delta i markedsdialogen?

Vi ser etter innovasjonsteam som kan heve innovasjonshøyden og bærekraftsambisjonene i kommunene. Både små og store aktører kan delta på markedsdialogen og sende inn tilbud når den tid kommer.

På DOGA har vi et særlig fokus på hvordan design og arkitektur kan skape innovasjon som bidrar til et mer bærekraftig samfunn. Det er derfor et krav at design, arkitektur og/eller stedsutviklingskompetanse finnes i innovasjonsteamet. Det er ønskelig med en tverrfaglig tilnærming, og vi oppfordrer dere til å inkludere annen kompetanse som dere vurderer som relevant for å angripe utfordringen på en ny og spennende måte.

Dette kan for eksempel være natur- og samfunnsvitenskap, teknologiutvikling, kulturbasert næring, kreativ tech, kunstfag, forretningsutvikling, humaniora, jus, ingeniørfag, ulike former for entreprenørskap og lignende. Men vi krever ikke at dere setter sammen konsortier for å dekke alle kunnskapsbehov for oppdraget. Vi er mer opptatt av hvordan innovasjonsteamene kan bidra til å forløse og bringe inn lokal kunnskap, enn at man trekker inn mange eksterne aktører i arbeidet.

Spørsmål som kan diskuteres i dialogmøtene

Vi forventer ikke at innovatørene har et tilbud klart til disse møtene, men vi ønsker en åpen dialog med utgangspunkt dialogdokumentet over og disse ganske åpne spørsmålene:

  • Hvilke muligheter og utfordringer ser dere i kommunens valgte utfordring?
  • Hva mener dere er viktig at fremkommer av konkurranseunderlaget som mangler her? Hva slags informasjon trenger dere for å lage et godt tilbud?
  • Hvordan vil dere som mulige leverandører bidra til nytenking med en slik utfordring?

Vi anbefaler at dere reflekterer litt over disse spørsmålene i påmeldingskjemaet. På den måten kan vi fange opp deres tilbakemelding, også hvis det blir veldig mange påmeldte og litt stramme tidsrammer i møte

Tidspunkt for dialogmøtene

Fredag 16. juni 2023

  • Sarpsborg kl. 10.00-11.30
  • Andøy kl. 13.00-14.30

Påmeldingsfrist: onsdag 14. juni kl. 12.00

Mandag 19. juni 2023

  • Averøy kl. 09.30-11.00
  • Grue  kl. 11.30-13.00
  • Kragerø  kl. 14.00-15.30

Påmeldingsfrist: fredag 16. juni kl. 12.00

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.