Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Stemningen var god og engasjementet høyt da de 11 Gnist-kommunene, 14 følgekommunene og 8 fylkeskommunene var samlet på DOGA, 13.–14. juni.

Dette er noe av det gøyeste vi har vært med på. Gnist er en fantastisk mulighet for samskaping mellom kommuner og næringsliv, sier Kari Røynlid, planlegger i Åseral kommune i Agder.

Personer fra Åseral kommune med LundHagem, DesignIt, ATSITE, zero emission studio, Natur og Samfunn og Aanesland Treindustri og Siv.ing Finn Erik Nilsen
Åseral kommune skal sammen med  LundHagem, DesignIt, ATSITE, zero emission studio, Natur og Samfunn, og Aanesland Treindustri og Siv.ing Finn Erik Nilsen utforske hvordan skape fremtidens klimavennlige hytter med minst mulig inngrep i sårbar natur.
Foto: DOGA
Personer fra Nome kommune, Pure Logic og Norconsult.
Nome kommune skal sammen med Pure Logic og Norconsult finne løsninger for hvordan fremme lokal verdiskaping og stedsutvikling med utgangspunkt i verdens største forekomst av sjeldne jordarter.
Foto: DOGA

Kunnskapsutvekslingen under Gnist-samlingen gikk på tvers av både sektorer, fag og geografi, og det åpnet for gode erfaringer. 

– Det viser at kommuner i alle størrelser har lyst og vilje til å utforske nye metoder og verktøy for å jobbe med innovasjon, dele erfaringer og samarbeide på tvers av kommune- og regiongrenser, sier Malin Kock Hansen, prosjektleder for Gnist-programmet og seniorrådgiver i DOGA. 

Personer fra Lom kommune Haugen/Zohar arkitekter (HZA) og Natural State med Birk&Co og Wiersholm.
Lom kommune skal sammen med Haugen/Zohar arkitekter (HZA), Natural State, Birk&Co og Wiersholm se på hvordan de kan utvikle et attraktivt og mangfoldig bomiljø som ruster kommunen for fremtiden.
Foto: DOGA
Personer fra kommunene Sogndal, Luster og Aurland, med Lokalt Byrå, ÆRA Strategic Innovation og Svein Gunnar Kjøde.
Kommunene Sogndal, Luster og Aurland skal sammen med Lokalt Byrå, ÆRA Strategic Innovation og Svein Gunnar Kjøde se på hvordan de kan skape reiselivskonsepter som øker lokal verdiskaping og ivaretar lokale særpreg og behov.
Foto: DOGA

Styrker innovasjonskapasiteten i distriktene

Gnist er et utfordringsdrevet innovasjonsprogram, initiert av DOGA og Nordic Edge, for å fremme nyskapende steds- og næringsutvikling i lokalsamfunn. Tidligere i programmet har 11 kommuner blitt satt sammen i team med tjenestedesignere, arkitekter og andre kreative miljøer for å finne løsninger på utfordringer som kommunene selv har identifisert. 

– Det å tørre å gjøre ting annerledes og koble på folk med riktig kompetanse, skape sosiale og faglige nettverk, og dele og lære, som dere gjør her i dag, er viktig for å styrke innovasjonskapasiteten i distriktskommunene, sa Anja Gjærum, utredningsleder i regionalpolitisk avdeling i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). 

Personer fra Nore og Uvdal kommune, Pir II med Anna Design, Bygda 2.0, Growlab og Andrea Gamst.
Nore og Uvdal kommune skal sammen med Pir II, Anna Design, Bygda 2.0, Growlab og Andrea Gamst utforske hvordan de kan skape et «kvinnekraftverk» som gjør at kvinner flytter til og blir boende i kommunen.
Foto: DOGA
Personer fra Skjervøy kommune, Plenum, Norinnova, Biotech North og NielsTorp+ arkitekter
Skjervøy kommune skal sammen med Plenum, Norinnova, Biotech North og NielsTorp+ arkitekter se på hvordan kommunen kan bli et maritimt innovasjonssenter som lokker til seg nye innbyggere og nytt næringsliv.
Foto: DOGA

Små bygdeperler som overkjøres av turisme, lav kvinneandel og boligbehov for sesongarbeidere er noen av problemene som skal løses. For å kunne gi bedre veiledning og støtte til teamene, var eksperter fra Innovasjon Norge, Riksantikvaren, Husbanken, Leverandørutviklingsprogrammet for innovative anskaffelser (LUP) og KS også til stede. 

– Det er ikke alltid at de eksisterende virkemidlene treffer behovene der ute. Nå har vi startet et samarbeid for å få til enda bedre resultater, sa Anita Skog, innovasjonspådriver i LUP. 

Personer fra Sortland kommune, LÉVA Urban Design med Klimaantropologen og StudioNN
Sortland kommune skal sammen med LÉVA Urban Design med Klimaantropologen og StudioNN finne løsninger for hvordan byen kan få tilbake et yrende liv på kaia, og skape verdier i møtet mellom land og vann.
Foto: DOGA
Personer fra Vanylven kommune, Blåmyra og Norplan
Vanylven kommune skal sammen med Blåmyra og Norplan se på hvordan båttrafikken gjennom Stad skipstunnel kan bidra til lokal verdiskaping.
Foto: DOGA

Brukernes behov i sentrum

Tor Inge Hjemdal, direktør i DOGA, minnet om viktigheten av å tørre å stå i utfordringen, og omfavne kompleksiteten. 

– Altfor ofte finner vi svar og løsninger på det vi tror er problemet. Vi må sørge for at brukernes – innbyggernes – behov er i sentrum. Vi må vekk fra kontorpulten, og ut å skape en forståelse for brukerbehovene. Det øker treffsikkerheten og minsker risikoen for at vi ender opp med en løsning ingen trenger. Dette er kjernen i Gnist. 

Sunniva Djupedal, kreativ direktør i designbyrået Blåmyra, som jobber sammen med Vanylven kommune i Møre og Romsdal, var enig. 

– Det er utrolig interessant å se hva som skjer når man løfter blikket og ser hvordan ulike aktører kan jobbe sammen på nye måter. Den viktigste lærdommen jeg tar med meg er hvordan det å se forbi geografiske grenser skaper nye muligheter for samarbeid og synergi,  

Personer fra Suldal kommune, Prosjektil, Vill Energi og Holm og Dybvig.
Suldal kommune skal sammen med Prosjektil, Vill Energi og Holm og Dybvig utforske hvordan de kan ivareta sårbar natur, innbyggere og lokalt næringsliv i forbindelse med store industrietableringer.
Foto: DOGA

Verdien av å jobbe sammen

Under samlingen var det også hentet inn flere foredragsholdere som presenterte inspirerende eksempler på innovative prosesser og løsninger fra Distrikts-Norge. Et gjennomgående budskap var viktigheten av tverrsektorielt samarbeid. Blant foredragsholderne var Ellen Anne Bye fra den tidligere Gnist-kommunen Krødsherad. 

– Gnist-programmet har vist oss verdien av å jobbe sammen når man driver med innovasjon. Min anbefaling til årets Gnist-kommuner må være å tenke bredt med tanke på organisering. Det å samarbeide med tilgrensende kommuner, private reiselivsaktører og innbyggere har for vår del vært kjempeviktig for å lykkes.

Hva er Gnist?

Gnist er DOGA og Nordic Edge sitt innovasjonsprogram for kommuner som vil jobbe på nye måter med steds- og næringsutvikling. Programmet gir kommunene ny kompetanse, metoder og verktøy til å ta tak i sine utfordringer, og snu dem til muligheter og nyskaping. Målet er å både bidra til nye arbeidsplasser og mer attraktive og bærekraftige lokalsamfunn i hele landet. Fylkeskommunene er sentrale støttespillere i Gnist, sammen med Distriktssenteret, Husbanken, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), KS, Innovasjon Norge og Riksantikvaren.

Gnist-programmet består både av en kompetanse- og en innovasjonsdel. I fjor deltok ca. 300 personer fra 125 kommuner og fylkeskommuner i kompetansedelen. Vi lærte masse og fikk mange gode tilbakemeldinger samt nyttige tips om forbedringer, og tilbyr nå en ny runde av kurset for hele kommune-Norge.  Kurset er åpent for alle ansatte samt folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Det er ønskelig med deltakere fra både plan og næring. Påmeldingen for høstens kurs åpner 20. juni.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.