Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Gnist er Nordic Edge og DOGAs innovasjonsprogram for bærekraftig steds- og næringsutvikling. Programmet ønsker å nå kommuner som vil jobbe på nye måter for å få til levedyktige og attraktive lokalsamfunn. Er dere en slik kommue?  

Hvorfor bli med i Gnist? 

Kommuner som deltar i Gnist-programmet får kompetanse, metoder og praktiske verktøy for å løse sine egne utfordringer med steds- og næringsutvikling.

Gnist skaper et mulighetsrom for å tenke nytt i en ellers travel kommunehverdag. Kommunene får tid til å utforske og teste mulige løsninger og ikke minst etablere nye samarbeid, forteller Ingeborg Apall-Olsen, prosjektleder for Gnist i DOGA.

– Gjennom Gnist får kommunene mulighet til å forstå sitt eget lokalsamfunn på en ny måte, forteller Ingeborg Apall-Olsen, prosjektleder for Gnist i DOGA.

For å få til løsninger som er både økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftige må mange flere enn kommunens ansatte involveres fra et tidlig stadium i prosessen. 

Gnist-kommunene jobber derfor tett sammen med innbyggere, virksomheter, organisasjoner og andre aktører. I tillegg blir tverrfaglige innovasjonsteam koblet på prosessen. Disse teamene velges av kommunene, med hjelp fra DOGA, og vil bestå av folk med design- og arkitekturkompetanse og annen kompetanse, avhengig av utfordringen som skal håndteres.  

Les mer om Gnist her. 

Åpent for alle kommuner

Opptil fem kommuner vil bli valgt ut som Gnist-kommuner i 2023. Fram til nå har programmet vært rettet mot distriktskommuner, men i år åpnes det opp for alle. 

– Absolutt alle kommuner kan søke! Vi ser fram til å få søknader fra både storbyer, småbyer og tettsteder. Flere kommuner kan også sende inn søknad sammen – mange har de samme utfordringene og kan få mye ut av å samarbeide, sier Apall-Olsen.  

Fristen for å søke om å bli Gnist-kommune er 31. mars 2023. 

Klikk her for å komme til søknadsportalen.