Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

DOGA har utforsket og testet bruk av framtidsscenario som metode for medvirkning i by- og stedsutvikling. Nå gleder vi oss til å dele resultatene med alle dere som er opptatt av hvordan vi skal utvikle framtidens gode byer og steder og hvordan vi skal få fram særlig ungdommens stemmer i dette arbeidet.

Vi har samlet erfaringene, og presenterer dem i et hefte i to deler, der del 1 er en metodebeskrivelse og del 2 er en trinnvis oversikt over hvordan du kan gjennomføre en scenarioprosess.

 

Fordelene med scenariometodikk

Det er mange fordeler ved å bruke scenariometodikk i medvirkningsprosesser. Metoden kan blant annet bidra til å

  • få frem konflikter tidlig i en planprosess
  • skape engasjement for stedsutvikling
  • forebygge medvirkningstretthet
  • fremme samskaping

Det er viktig at unge mennesker får medvirke

DOGAs arbeid med denne metoden er utviklet i prosjektet «Rurale framtider». I dette prosjektet tok vi utgangspunkt i Distrikts-Norge og utfordringene mange kommuner har med å skape levende lokalsamfunn der folk ønsker å leve og bo, og der de kan finne gode jobber.

Vi samarbeidet med to grupper fra Distrikts-Norge: Ungdommens distriktspanel i regi av Distriktssenteret, og Unge stemmer – en gruppe unge voksne fra Nord-Norge.

Vi ønsket å involvere unge mennesker i dette prosjektet, fordi de representerer en del av befolkningen som i liten grad opplever at de medvirker i samfunnsutviklingen. Dette kom fram i undersøkelsen Medbestemmelse Millennials gjennomført for DOGA av Opinion rundt årsskiftet 2019/2020.

En metode i utvikling

Det overordnede målet med veilederen er å fremme framtidsscenario som metode for medvirkning i by- og stedsutvikling. Metoden som vi presenterer her, er ikke et ferdig «produkt», men snarere en første prototyp som vi nå skal utvikle videre sammen med alle dere som vi håper vil ta den i bruk.

Se opptak fra webinar

I et webinar som ble holdt i juni kunne du lære mer om hvorfor akkurat framtidsscenario som metode egner seg så godt for å få til ekte medvirkning.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.