Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Byutvikling er et raskt voksende eksportmarked. Samtidig opplever vi en økende interesse for den nordiske modellen og de nordiske byene, noe som gir åpenbare muligheter til å framheve og eksportere byløsningene våre. De nordiske landene er små hver for seg, men med en felles grunntanke om god byutvikling, er muligheten stor for at budskapet vil nå langt.

I samarbeid med sine nordiske søsterorganisasjoner lager DOGA en digital vandreutstilling. Hensikten er å vise frem noen av de beste byløsningene i Norge og Norden innenfor følgende temaer:

  • Helse og velferd
  • Klimatilpasning
  • Mobilitet
  • Klimagassreduksjon
  • Sirkulær økonomi

Løsningene kan være alt fra produkter og tjenester til bygninger og transformasjoner av byrom. Disse bør frontes av en liten eller mellomstor virksomhet, og i tillegg gjerne inkludere gode visuelle effekter, som bilder, video og VR-materiale. Av de forslag som kommer inn, kommer vi til å velge ut en løsning per tematisk område, som da vil representere Norge i utstillingen.

Utstillingen vil lanseres høsten 2019, og er et samarbeid mellom DOGA, Dansk Arkitektur Center, ArkDes, Archinfo og Iceland Design Center. Den er støttet av Nordic Innovation.

Send inn ditt forslag!

Last ned malen (MS word-format), fyll den ut (på engelsk) og send den til Malin Kock Hansen på DOGA innen 15. mai. 

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: