Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

«Norsk design og arkitektur kan ikke forbedres fra et kontor i Oslo» skriver Bergens Tidende på lederplass onsdag 7. februar. Avisen følger så opp med å karakterisere DOGA som «en farse av et statlig organ», og at det er «åpenbart at Doga må legges ned i sin nåværende form».

Vi følger dere langt i første påstand, BT. Til det trenger Norge flere byarkitekter, arkitektforeninger og designklynger, som Design Region Bergen, som i samarbeid med nasjonale aktører, virker lokalt og regionalt.  

Tor Inge Hjemdal
Tor Inge Hjemdal er konstiruert administrerende direktør i Design og arkitektur Norge (DOGA).
Foto: Eirik Evjen / DOGA

Problemet ligger i premisset: Det er nemlig ikke DOGAs oppdrag å forbedre norsk design og arkitektur. Hadde Bergens Tidende tittet på Nærings- og fiskeridepartementets tilskuddsbrev til Design og arkitektur Norge, som for øvrig ble sendt BTs redaksjon forrige helg, ville det kanskje ikke vært like «vanskelig å få tak på både formål, mening og eventuell måloppnåelse»: DOGA er ikke en interesseorganisasjon for arkitekter og designere. Oppdraget handler om hva design og arkitektur gjør, ikke hva design og arkitektur er. Bestillingen fra Nærings- og fiskeridepartementet, som eier og definerer DOGA, lyder: 

Problemet ligger i premisset: Det er nemlig ikke DOGAs oppdrag å forbedre norsk design og arkitektur.

Tor Inge Hjemdal

Konstituert adm. dir., DOGA

«Design og arkitektur Norge skal bidra til omstillingen av norsk økonomi. Tilskuddet til Design og arkitektur Norge skal bidra til Nærings- og fiskeridepartementets overordnede mål om å øke samlet verdiskaping i Norge, innenfor bærekraftige rammer.»

Departementet har bedt oss være en del av deres verktøykasse for å omstille norsk økonomi, med hovedmål om «Design- og arkitekturdrevet nyskaping i næringslivet og i offentlig sektor». Først og fremst handler det om effekt, men også om utvikling av design- og arkitekturfagene. 

Mener vi så at norsk design og arkitektur ikke trenger forbedring? Joda. Alt som kan styrke fagene, utøverne og bidra til at de blir konkurransedyktige både her til lands og ute i verden, både heier vi på og arbeider for. Samtidig er sannheten at norsk design og norsk arkitektur er, unnskyld uttrykket, dritbra. Ikke nok med at norske arkitekter og designere er konkurransedyktige på nasjonal og internasjonal arena. I mange tilfeller er de ledende. DOGA løfter frem enerne og de gode eksemplene, men også på de interessante, vanskelige, eller tilsynelatende umulige, utfordringene. Alt som kan vise verdien av god design, arkitektur og by- og tettstedsutvikling, kan vi bruke når vi arbeider med å omstille norsk næringsliv og offentlig sektor i hele landet. 

DOGA er heldigvis ikke alene om å forberede Norge på fremtiden. Vi er del av familien «regjeringens virkemiddelapparat» sammen med blant andre Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Patentstyret og SIVA. Sammen får vi til mer. Noen av aktørene skal bidra med kapital eller infrastruktur, DOGAs jobb er å bidra med kompetanse og å øke kunnskapen om design- og arkitekturfeltenes samfunnsverdi.

I likhet med resten av virkemiddelapparatet, utspiller vår nasjonale rolle seg dermed blant annet i samarbeid med andre nasjonale aktører, med departementer og direktorater – ikke akkurat kiosk-veltende nyhetsstoff ved første, andre eller tredje øyekast. Det er heller ikke arbeid som alltid er like lett synlig ut over de departementale irrganger – det er vi klar over. Det er en utfordring. Det samme gjelder DOGAs internasjonale arbeid. Hensikten er sjelden først og fremst nasjonal synlighet, selv om det ofte vil være en bonus.

For å skape verdier i hele landet må vi både samarbeide med og lytte til flere. Vi må høre på dem vi allerede samarbeider med, dem vi ennå ikke samarbeider med og dem vi ikke visste at vi burde samarbeide med.

Tor Inge Hjemdal

Vi tør å hevde at få kjenner til så mye av hva som rører seg innen design- og arkitekturdrevet innovasjon fra Vardø til Lindenes som de ansatte på DOGA i sum. Men vi vet også utmerket godt at det er mye vi ikke vet, ikke fanger opp eller får vite om. En forklaring kan være at «resten av Norge» tror vi er til for Oslo. Så har også våre eiere i år utfordret oss, og bedt oss om å styrke vår nasjonale rolle, relevansen og tydeliggjøre våre tjenester overfor næringslivet.

Dette oppdraget fikk vi 15. januar, og vi er i gang. Vi kunne fortalt om kartlegging, undersøkelser, diskusjoner og analyser. Viktigst er likevel at vi tilnærmer oss utfordringen slik vi selv forkynner: vi skal sette bruker i sentrum og lytte for å lære. For å skape verdier i hele landet må vi både samarbeide med og lytte til flere. Vi må høre på dem vi allerede samarbeider med, dem vi ennå ikke samarbeider med og dem vi ikke visste at vi burde samarbeide med. Et viktig premiss for fruktbart samarbeid er i midlertid at vi har felles utgangspunktet og kunnskapsgrunnlag. For målet er det samme: design og arkitektur skal være med på å skape store verdier for hele Norge.

En forkortet utgave av dette innlegget ble publisert i Bergens Tidendes papitutgave og i nettutgaven tirsdag 13. februar 2018.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: