Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

-Som juryleder har det vært inspirerende å bli bedre kjent med mange av de gode ideene og selskapene som finnes i Norge. Konkurransen var tøff, og Elkem Solar utfylte kriteriene på en imponerende måte, sier Cathrine Pia Lund, direktør for Merkevaren Norge i Innovasjon Norge.

Hun har ledet en jury med representanter fra samarbeidspartnerne Norges forskningsråd, DOGA, Ferd, Abelia og Virke, samt Avinor.

Fem regionale vinnere ble valgt ut i fra en helhetlig vurdering av bærekraft basert på økonomi-, miljø- og samfunnseffekter. Det er også gjort en vurdering av bedriftenes innovasjonsgrad, gjennomføringsevne og evne til å formidle sitt produkts egenskaper og potensiale.

Elkem Solar får nå verdifull profilering gjennom både samarbeidspartnerne, Oslo Lufthavn og lokal og nasjonal presse.

Torsdag 11. januar kl. 16:45 får selskapet overlevert prisen av deres lokale ordfører Harald Furre og lufthavnsjef Arne Johan Johnsen.

Avinor er opptatt av å legge til rette for regional verdiskaping.

- Avinors samfunnsoppdrag er å eie, drive og utvikle et landsomfattende nett av lufthavner, og med et bidra til å koble mennesker til muligheter. Våre lufthavner binder Norge sammen, og Norge sammen med verden. Slik legger vi til rette for verdiskaping i hele landet. Gjennom Made in Norway har vi ønsket å løfte fram alle dem som griper muligheten og skaper verdiene vi lever av, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Pedersen.

 

Kontaktinfo

Joakim Moe Røisland

Senior rådgiver og produsent Medvind eventbyrå

Prosjektansvar på vegne av Avinor, avvikler overrekkelsen

Tlf: 928 10 101

 

Ordfører Harald Furre

Ordførerens kontor

Mobil: +47 975 16 264  | Kontor: +47 38 07 50 42

 

Geir Ausland

Verksdirektør Elkem Solar

Tlf: 48 00 28 20

geir.ausland@elkem.no

 

Jorunn Gislefoss 

Fabrikksjef Elkem Solar

jorunn.gislefoss@elkem.no

 

Lufthavnsjef Arne Johan Johnsen

Tlf: 67 03 04 01 Mobil 909 11 771

arne.johan.johnsen@avinor.no

 

Info om Elkem Solar

Elkem Solar er en søsterbedrift av Elkem AS og eies av REC Solar (www.recgroup.com). Elkem Solar har 2 fabrikker og 277 ansatte i Norge, på Herøya og i Kristiansand. Selskapet leverer solcellesilisium og -blokker basert på en banebrytende teknologi som gir solceller med verdens laveste CO2-fotavtrykk.

https://madeinnorway.avinor.no/bidrag/803

https://www.elkem.com/no/elkem-solar/om-elkem-solar/