Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Hverdagsreisen

Et prosjekt som skal øke forståelsen for  folkehelseeffekten av det som bygges.

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom DOGA og Sunne kommuner. 

Tidlig fase

Fokus i prosjektet er på tidlig fase i prosjektering og planlegging.

Nye metoder

Bruk av arkitektur og design og utprøving av nye metoder er sentralt i prosjektet.

Sammen med Sunne kommuner, som er den norske delen av WHOs Healthy Cities-nettverk, startet DOGA høsten 2021 prosjektet Hverdagsreisen. Hensikten var å se på hvordan våre bygningsnære uteområder kan bidra til bedre folkehelse.

Første del av prosjektet ble avsluttet i april 2022. Her samarbeidet Comte Bureau med kommunene Gjøvik, Asker og Austevoll for å samle innsikt om hvordan folk faktisk bruker nærområdene sine. 

Nå starter del 2 av Hverdagsreisen. I denne delen er hovedoppgaven å bruke innsikten fra del 1 til å utvikle, prototype og teste ut konkrete tiltak. Utforskning av nye metoder vil være en viktig komponent i arbeidet.

Til å gjennomføre del 2 ønsker DOGA å knytte til seg et faglig team med både arkitektur- og designkompetanse, og lyser nå ut en åpen anbudskonkurranse på Doffin. Verdien av oppdraget er 320 000 kroner.

Nybrottsarbeid

Ingerid Helsing Almaas i DOGA understreker at prosjektet er et nybrottsarbeid, og at teamet som får oppdraget vil få stor frihet i måten det løses på.

– Vi forsøker å legge noen tydelige rammer, men samtidig gi nok rom og frihet til at teamet kan være med å forme oppdraget og utforske nye måter å jobbe på. Her er det rom for prøving, feiling og innovasjon, forklarer hun.

Helårsperspektiv

Et viktig problem som Hverdagsreise-prosjektet skal forsøke å løse er hvordan vi skal få til fysisk og sosial aktivitet i den kalde årstiden

– Forskning viser at hvis folk kommer seg ut, så beveger de seg mer, og de har større sjanse for å treffe andre mennesker. Men i Norge er det kaldt, og det blåser og regner store deler av året. Det er lett å komme seg ut om sommeren, men hvordan kan vi komme oss ut når det er vått og kaldt? Det er et av spørsmålene vi løfter frem i prosjektet, forteller Almaas.

Hverdagsreisen skal også se på sammenhengen mellom ulike elementer og områder i nærmiljøet vårt.

– Når vi bygger, så er ansvaret delt på mange ulike aktører, med ulike mål. Noen bygger husene, noen har ansvar for fortauer og veier, andre igjen bygger butikker, kjøpesentre osv. Men når vi som enkeltpersoner beveger oss gjennom en by eller et tettsted, knytter vi alle disse områdene sammen i én opplevelse. Her mener vi designfagets brukerreisemetodikk kan gi interessant innsikt, mens arkitektene bidrar med kunnskap om hvordan man planlegger og bygger, sier Almaas.

Motiverte kommuner 

Sunne kommuner er med som samarbeidspartner i prosjektet. Kommuner og fylkeskommuner over hele landet er medlemmer i dette nettverket som jobber med å skape lokalsamfunn som er gode å leve i. Daglig leder Vigdis Holm forteller at de gleder seg til å fortsette samarbeidet om Hverdagsreisen.

– Vi ser at våre medlemmer er veldig opptatt av koblingen mellom stedsutvikling og folkehelse. Hverdagsreisen er en ypperlig mulighet til å gi våre kommuner mer kompetanse på dette området, og til å skape lokalsamfunn som fremmer mer både fysisk aktivitet og sosiale møteplasser, sier Holm.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.