Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Hvordan kan designere og arkitekter tilrettelegge for flere sosiale møter og mer fysisk aktivitet i hverdagen vår? Høsten 2021 går startskuddet for DOGAs prosjekt «Hverdagsreisen». Sammen med nettverket Sunne kommuner, som er WHOs norske Healthy Cities-nettverk, skal DOGA se nærmere på hvordan våre bygningsnære uteområder kan bidra til bedre folkehelse.

Les konkurransegrunnlaget her >>

Tidsfrist: 24.06.2021

Nye samarbeid på arkitektur og design

I utlysningen stiller DOGA blant annet krav til at arkitekter og designere leverer tilbud sammen.

– Med dette ønsker vi å inspirere til samarbeid mellom arkitekter og designere, og utforske mulig felles metodikk, forklarer leder for satsningsområdet Arkitektur og innovasjon, Ingerid Helsing Almaas.

Hovedoppgaven til Hverdagsreiseteamet blir å samle innsikt om hvordan folk bruker nærområdene sine. Hva er barrierer og drivere for fysisk aktivitet? Hvor og hvordan treffes folk, planlagt eller ikke? Det vi kaller en “hverdagsreise” er den reisen hver av oss gjør fra sofaen ut i nærmiljøet – til skolen, butikken, jobben osv. For å gi gode svar på hvor vi beveger oss, hvorfor og hvordan, trengs det både brukerinnsikt, som designfagene er gode på, og arkitektfaglig erfaring – forståelsen av de bygde omgivelsene.

– Dette er nybrottsarbeid. Vi forsøker å legge noen tydelige rammer for oppgaven, men samtidig gi nok rom og frihet til at fagteamet kan være med å forme oppdraget, og utforske nye måter å jobbe på. Her er det rom for prøving, feiling og innovasjon, utdyper Almaas.

Fokus på vinter og sammenhenger

Gjennom Hverdagsreisen skal DOGA og Sunne kommuner se særlig på mulighetene for fysisk og sosial aktivitet utendørs på vinterstid.

– I Norge er det kaldt, og det blåser og regner store deler av året. Det er lett å komme seg ut om sommeren, men hvordan kan vi tilrettelegge for dette på vinteren? Det er et av spørsmålene vi løfter frem i dette prosjektet, sier Almaas.

Hun er også opptatt av at Hverdagsreisen skal se på sammenhengen mellom ulike elementer og områder i nærmiljøet vårt.

– Når vi bygger, så er ansvaret delt på mange ulike aktører, med ulike mål. Noen bygger husene, noen har ansvar for fortauer og veier, andre igjen bygger butikker, kjøpesentre osv. Men når vi går gjennom en by eller et tettsted, knytter vi alle disse områdene sammen i én opplevelse. Her mener vi designfagets brukerreisemetodikk kan gi interessant innsikt, mens arkitektene bidrar med kunnskap om hvordan man planlegger og bygger, sier Almaas.

Motiverte kommuner

Sunne kommuner er med som samarbeidspartner i prosjektet. Kommuner og fylkeskommuner over hele landet er medlemmer i denne nettverksorganisasjonen, som jobber med å skape lokalsamfunn som er gode å leve i. Daglig leder i Sunne kommuner, Vigdis Holm, forteller at de gleder seg til å invitere medlemmene inn i Hverdagsreisen.

– Vi ser at våre medlemmer er veldig opptatt av koblingen mellom stedsutvikling og folkehelse. Hverdagsreisen er en ypperlig mulighet til å gi våre kommuner mer kompetanse på dette området, og til å skape lokalsamfunn som fremmer mer både fysisk aktivitet og sosiale møteplasser, uttaler Holm.

Testing av tiltak i neste fase

Hverdagsreisen er et forprosjekt som skal gi innspill til en neste fase, med fokus på testing av fysiske tiltak i kommunene.

– Rapporter og dokumenter med ny innsikt blir lett liggende i en skuff. Det er viktig for oss å ta dette arbeidet videre og teste konkrete tiltak. Vi gleder oss derfor veldig til å se hva dette prosjektet utvikler seg til, sier Almaas.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: