Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Ni år har gått siden Kultur- og kirkedepartementet ga ut dokumentet «arkitektur.nå». 13 departementer stod bak dokumentet, som i 2009 definerte arkitekturpolitiske mål, gjorde rede for hvordan regjeringen og underliggende etater jobbet i arkitekturfeltet og innsatsområder.

I 2017 ba Profesjonsrådet for arkitektur og landskapsarkitektur Design og arkitektur Norge (DOGA) om å lede prosessen og arbeidet som skal ende i en ny, nasjonal arkitekturpolitikk. Det første året ble brukt til å legge fundament og finne føringer gjennom debatter, samtaler og samarbeid som del-kulminerte på Arendalsuka.

Anvendt politikk

DOGA startet 2018 med å samle arkitekturaktørene Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Bergen Arkitekthøgskole (BAS), Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Arkitektenes fagforbund (AFAG), Arkitektbedriftene i Norge, Norske arkitekters landsforbund (NAL), Norske landskapsarkitekters forening (NLA), Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) og Nordnorsk design- og arkitektursenter (NODA). Målet for året er å skape en dynamisk plattform for løpende arkitekturpolitikkrådgivning og politikkutforming.

– Vi mener dette er den beste måten å legge til rette for en anvendt arkitekturpolitikk på, sier Morten Ragnøy Ednes, seniorrådgiver arkitektur og ansvarlig for DOGAs arkitekturpolitiske arbeid.

Arbeidet sikter seg inn mot nasjonalt, regionale og lokale nivåer, og legger prinsipper for sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft til grunn. DOGA har fått mandatet med å fortsette og å drive prosessen fremover.

Ikke et dokument

– Det betyr at vi aller først tar ansvar for lage et årshjul med hyppige møter, hvor vi også returnerer til Aust-Agder, med Arendalsuka som milepel og en del av plattformen for å fremme arkitekturpolitikk, forklarer Ednes.

– Vi skal også fortsette å kartlegge aktørbildet.

I møtet som ble holdt hos DOGA, var det enighet om man trenger en dynamisk plattform, og at resultatet ikke skal være et dokument.

– Spørsmålet om hvordan denne plattformen skal være og virke, blir også naturligvis overskrift for vårt innledende arbeid, lover Morten Ragnøy Ednes. 

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: