Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

UDs reisetilskudd for design og arkitektur

DOGA forvalter Utenriksdepartementets reisetilskuddsordning, som skal bidra til at norske designere og arkitekter får mulighet til å presentere arbeidet sitt i utlandet gjennom utstillinger og foredrag.

Søk UD reisetilskudd her >>

John Holager, direktør for tjenestedesign i PwC, er medlem av fagutvalget som behandler søknadene. Han mistenker at ordningen er ukjent for mange, særlig innenfor felt som tjenestedesign og interaksjonsdesign.  

– Hvis tilskuddsordningen blir eksponert riktig kan vi profilere norsk design og arkitektur enda bedre i utlandet.

Portrett av John Holager, daglig leder i tjeneste- og systemdesignbyrået Livework.
John Holager er direktør for tjenestedesign i PwC og sitter i fagutvalget som behandler søknader om reisetilskudd til designere og arkitekter.
Foto: Livework

Mange muligheter

For Holager handler det ikke bare om å gjøre alle aktuelle aktører oppmerksom på at ordningen finnes, han tror også det er behov for veiledning om hva ordningen kan benyttes til. En utstilling kan like gjerne være å kjøre prototyper eller vise frem interaksjonsdesign som å stille ut et møbel, ifølge Holager. 

Det må være en ambisjon å være så aktuelle og edgy at vi får stå på scenen også på store konferanser som SXSW.

John Holager, daglig leder i Livework

Innenfor tjenestedesign trekker han frem den årlige Service Design Network-konferansen og engelske Service Design in Government som interessante arenaer å søke reisestøtte til. SXSW er også et alternativ, selv om nåløyet er trangt.

– Men jeg tenker at det må være en ambisjon å være så aktuelle og edgy at vi får stå på scenen også på store konferanser som SXSW.

Holager nevner eksponering i utlandet, utvidet kontaktnett og lokal PR som tre viktige konsekvenser av støtteordningen, og råder suksessfulle søkere til å bruke tildelingen til å skape oppmerksomhet rundt seg og sitt prosjekt. 

Viktig med tilstedeværelse

Designer Kaja Solgaard Dahl har fått støtte fra ordningen ved flere anledninger, blant annet for å dra til Cape Town for å delta på Design Indaba-konferansen. Her presenterte hun Tapputi and the Sea. Cape Town Edition, en videreutvikling av duftprosjektet som førte henne til topps i kategorien Formuttrykk og estetikk i DOGAs unge talenter-konkurranse i 2016.

Kaja Solgaard Dahl står lent inn mot en vegg, armene i kors, et vindu i bakgrunnen. Bildet er i sort/hvitt.
Designer Kaja Solgaard Dahl har fått støtte fra reisetilskuddsordningen for å vise frem arbeidene sine i Cape Town. Foto: Frances Marais
Foto: Frances Marais

For Solgaard Dahl er det viktig og få presentert arbeidet sitt internasjonalt, og som ung designer i oppstartsfasen er økonomisk tilskudd avgjørende. 

– Jeg har et ungt studio og som for mange andre i oppstarten går det ikke rundt ennå. Å få hjelp til å dekke noen av reiseutgiftene betyr veldig mye for meg, sier designeren.

I en bransje med stort personfokus er det viktig å være til stede når arbeidene presenteres på ulike arenaer rundt omkring i verden, ifølge Solgaard Dahl.

– Tingene man har laget reiser kanskje rundt på forskjellige steder og man har ikke alltid økonomi til å følge etter. Tilstedeværelse er viktig når man viser arbeidene sine, og hvis man kan få reisestøtte for å representere og presentere seg selv sammen med objektene så er det veldig verdifullt. Det er når jeg har vært ute og møtt folk at det skjer ting.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.