Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Prosjekter

Involverte aktører: Vegdirektoratet, Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Politiet.

Leverandører: Halogen og Rambøll.

Om prosjektet

Prosjektets mål er å forbedre prosessen med fornyelse av førerrett for personer som trenger en jevnlig vurdering av om de er egnet til å ha førerrett. Dette gjelder alle over 75 år, folk med rushistorie eller visse sykdomsdiagnoser.

Helsekrav for førerkort er ett av ti områder som Tidstyv-arbeidet har identifisert som å ha et stort gevinstpotensial. Forvaltningen av helsekrav for førerkort er en kompleks samfunnsfloke bestående av to tunge sektormyndigheter (helse og veg) som må samarbeide med øvrige aktører (politiet, fastlegene, fylkesmannen) for å realisere gevinstpotensialet.