Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Prosjekter

Involverte aktører: Justisdepartementet og Politidirektoratet.

Leverandører: Halogen og Rambøll.

Om prosjektet

Ofre for menneskehandel er i hovedsak utenlandske statsborgere som har vært kort tid i Norge. De kommer i kontakt med hjelpeapparatet enten i form av frivillige organisasjoner, Politiet, Utlendingsforvaltningen, eller sosialarbeidere som identifiserer dem og informerer om muligheter for bistand og beskyttelse. Omfanget av antall ofre på landsbasis er svært lite, ca. 300 personer i året, mens antall offentlige etater og ulike frivillige organisasjoner involvert i hver sak er stor og uoversiktlig.

Difi og DOGA mener det ligger et innovasjons- og gevinstpotensial i å organisere bistanden til mulige ofre for menneskehandel på en mer helhetlig og brukersentrert måte. Det igjen vil, etter vårt syn, resultere i en bedre koordinert og mer effektiv tjeneste for denne gruppen.

(Oppstart mai 2017)