Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Prosjekter

Involverte aktører: Utlendingsdirektoratet, Politidirektoratet og Utenriksdepartementet. 

Leverandører: LiveWork og PwC.

Om prosjektet

Søknadsprosessen oppfattes som uoversiktlig og lite forutsigbar for brukerne. Det er derfor behov for å se helhetlig på prosessen, og sørge for at både søknadsportalen, sjekklistene på udi.no, lenker og informasjon på ambassadenes nettsider, og informasjon som blir gitt i veiledningen, er bedre tilpasset brukernes behov.

Samtidig må det være tydelig hva utlendingsforvaltningen forventer og trenger av dokumenter og opplysninger for å kunne behandle søknaden. Forvaltningen opplever at søknader ved innlevering ikke er fullstendige og brukerne må enten møte opp flere ganger eller søknaden blir avslått fordi den ikke inneholder alle dokumentene forvaltningen trenger for å fatte vedtak i saken. Dette er ofte unødvendige avslag som fører til klager, flere henvendelser, og nye runder i systemet. Det gir økt ressursbruk både for brukerne og forvaltningen.